Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jest już nowy przewodniczący rady gminy w Pawłowicach

Facebook Twitter

Radni w Pawłowicach wybrali swojego przewodniczącego. Wcześniejsze głosowania nie przyniosły rezultatu. Wczoraj, 28 marca 2023 r., odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Pawłowice, którą otworzył i poprowadził wiceprzewodniczący rady gminy Grzegorz Cyrulik.

Fot. pawlowice.pl

Zastępczyni wójta Joanna Śmieja przedstawiła informacje o działalności urzędu i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. Na wstępie poinformowała o stanie budżetu Gminy Pawłowice na dzień 28 lutego 2023r., w którym dochody gminy kształtują się na poziomie 26 470 791,97 (plan: 122 523 473,02 zł), a wydatki na poziomie 18 567 628,75 zł (plan 137 469 479,00 zł).

W zakresie prowadzonych inwestycji drogowych trwają prace projektowe:

  • drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską w Pawłowicach z budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych przez DK81,
  • dotyczące przebudowy ul. Pieczarkowej w Pawłowicach oraz budowy drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach,
  • budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach,
  • przebudowy odcinka ul. Mickiewicza wraz z budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach.

W ramach Funduszu Sołeckiego zlecono projektowanie oświetlenia przy ul. Granica w Pawłowicach oraz przy DW 938 (ul. Cieszyńska od numeru 8 do 10 w Golasowicach). Trwa także procedura wyboru wykonawcy dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach oraz na ul. Śląskiej w Krzyżowicach”.

Trwają prace budowlane na drodze gminnej ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach oraz na drogach innych zarządców na terenie gminy Pawłowice, tj. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową. W centrum Pawłowic Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie prowadzi roboty związane z przebudową systemu odwodnienia, w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego na tym terenie.

W zakresie inwestycji kubaturowych projektowana jest budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw w Jarząbkowicach oraz przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Warszowicach. W sprawie budowy Skateparku w Warszowicach gmina czeka na poprawioną dokumentację, którą ma przesłać biuro projektowe.

Prace budowlane prowadzone są również w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. Trwa adaptacja pomieszczeń szkoły. Do 21 kwietnia 2023r. roboty mają zostać zakończone.

Wodociągi Pawłowice przedłożyły wójtowi Franciszkowi Dziendzielowi oraz Wodom Polskim do zaopiniowania Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2026.

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach zorganizował turniej piłkarski w ramach Pucharu Sołectw oraz po raz pierwszy Turniej Tenisa Stołowego w Domu Ludowym w Jarząbkowicach. Zakończył się także sezon na lodowisku. W całym sezonie zimowym 2022/2023 odnotowano 24 tysiące wejść.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zorganizowała ciekawe spotkania autorskie z Mariuszem Szczygłem, Markiem Sygaczem i Tomem Justyniarskim. W Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach odbył się koncert z cyklu „Wieczór z klasyką” , a na scenie w sali widowiskowej wystąpił Teatr Sztampa z Wrocławia.

W okresie międzysesyjnym Wójt Franciszek Dziendziel wspólnie z Prezydentem Miasta Żory Waldemarem Sochą udał się do Warszawy, by interweniować w Głównej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w sprawie realizacji projektu Kolej + oraz bezpieczeństwa przejazdu kolejowego na ul. Gajowej w Warszowicach przy DK 81. Ponadto, uczestniczył w naradzie z przedstawicielami PKP oraz JSW S.A. na temat budowy peronów dla dworca Pawłowice Centrum.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028 i budżecie gminy na rok 2023

Radni przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028 i budżecie gminy na rok 2023. Podjęli również uchwały drogowe w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego” oraz „Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach”.

Podjęte zostały także trzy uchwały z zakresu ochrony środowiska, jedna z nich dotyczyła zmiany terminów odbioru bioodpadów z terenu gminy. Bioodpady będą odbierane dwa razy w miesiącu, od kwietnia do października, a nie jak do tej pory co dwa tygodnie. Zmiana będzie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Ponadto, radni przyjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego celem jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Pawłowice, poprzez objęcie ich usługami dostosowanymi do rozeznanych potrzeb oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Uchwała w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice

Na końcu została podjęta uchwała w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. Przez ostatni miesiąc obowiązki przewodniczącego pełnił Grzegorz Cyrulik. Na sesji odbyło się ponowne głosowanie. Radna Bogusława Pietrek została zgłoszona jako kandydatka do objęcia funkcji przewodniczącej rady. W wyniku tajnego głosowania zdobyła ona poparcie większości radnych i została nową Przewodniczącą Rady Gminy Pawłowice.

Uchwały Rady Gminy Pawłowice podjęte na sesji 28 marca 2023 roku.

Obrady XLVI sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 marca 2023 roku on-line.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 maja 2024