Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Konsultacje prawne dla podopiecznych wodzisławskiego MOPS-u

Facebook Twitter

Punkt konsultacyjny MOPS prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Można uzyskać bezpłatne porady w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej, ukierunkowane na zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

W punkcie tym można także uzyskać pomoc czy wsparcie. Jego pracownicy prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną, motywują osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii.

Jak skorzystać z porad?

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych: Katarzyny Boruszko i Katarzyny Sobisiak lub pod nr tel. 533 046 598. Specjaliści przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj