Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Mieszkańcy raciborszczyzny chętnie sięgają po dotacje na eko-inwestycje

Facebook Twitter

Tak wynika z danych opublikowanych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku uruchomiony został Program Pilotażowy "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji".

fot. jarmoluk / pixabay.com

Złożono ponad 1,5 tysiąca wniosków. Najwięcej wpłynęło ich z terenu pow. raciborskiego, bo 126. Przypomnijmy, że Fundusz finansuje inwestycje realizowane w domach jednorodzinnych. Chodzi o wymianę źródeł ciepła a także systemów grzewczych na ekologiczne oraz termomodernizację.

Nabór wniosków do programu prowadzony był w lipcu 2016. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 1546 złożonych wniosków. Biorąc pod uwagę powiaty, najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego – 126, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) – 112 wniosków oraz powiatu pszczyńskiego 106 wniosków. W przypadku miast – najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic – 81 wniosków, Tych i Pszczyny po 73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwice – 60 wniosków i Rybnik – 54. Zapewne pozytywny wpływ na taki stan rzeczy ma udzielanie dotacji do wymian źródeł ciepła ze środków budżetowych Gmin, lub też uzyskanie przez Gminę pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

W ramach programu Fundusz finansuje zadania realizowane w domkach jednorodzinnych z zakresu:

1. wymiany źródeł ciepła, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. Do dofinansowania zakwalifikowano kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy lub kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, a także pompy ciepła, kotły gazowe lub olejowe;

2. budowy systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii, wyłącznie takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne;

3. zabiegów termoizolacyjnych:

  • docieplenie przegród budowlanych (ścian, stropodachów),
  • wymiana okien i drzwi,
  • modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokość dofinansowania:

  • 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
  • 15% w pozostałych przypadkach.

Łączny koszt zadań zgłoszony przez wnioskodawców wyniósł ok. 50,5 mln zł. Pierwotnie na działania walki z niską emisją wśród mieszkańców Fundusz chciał przeznaczyć kwotę 2 mln zł. Wychodząc jednak naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu postanowiono ostatecznie podwoić tą kwotę do 4,2 mln zł. Dzięki temu podpisano 750 umów o dofinansowanie. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 szt. starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35%. Zastąpione one zostaną pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo też kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany w kotłach nowej generacji, o wysokiej sprawności energetycznej. Wszyscy wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku, a którzy likwidują stare „kopciuchy” – uzyskają wsparcie dotacyjne. Oczywiście prócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy wnioskowali i uzyskali dotacje na całą gamę zabiegów termomodernizacyjnych, które pozwalają oszczędzać energię: docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o., a także zabudowę instalacji solarnych.

Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest realny efekt dla środowiska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.

Na dzień dzisiejszy, WFOŚiGW nie potwierdza informacji, czy program będzie kontynuowany w roku 2017 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj