Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nie można za brak podręcznika ukarać ucznia oceną niedostateczną

Facebook Twitter

Ponad połowa uczniów lubi uczyć się ze swoich podręczników. Wśród nich największa grupa to dzieci ze szkół podstawowych, najmniejszą stanowi młodzież z zawodówek. Śląskie Kuratorium Oświaty podsumowało ankiety przeprowadzone we wszystkich typach placówek na terenie naszego województwa.

Ankiety rozdano uczniom w lutym i w marcu, kiedy to w szkołach prowadzone były kontrole przestrzegania przepisów w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli.

Badanie ujawniło, że wielu nauczycieli karze uczniów za brak podręcznika na lekcji oceną niedostateczną. Napisało o tym ponad 20% osób. To niezgodne z przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ocena powinna być wynikiem postępu w opanowaniu przez ucznia materiału i jego umiejętności. To na jakim jest to poziomie rozpoznać powinien nauczyciel. Trudno uznać, by przyniesienie podręcznika na lekcje było osiągnięciem edukacyjnym, jego nagminne zapominanie powinno znaleźć natomiast odzwierciedlenie w ocenie zachowania.

Pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty zwracają jednak uwagę, że nierzadko uczeń nie ma podręcznika bo nie kupili mu go rodzice, np. z powodu problemów finansowych. Brak pieniędzy jako powód braku książki wykazało aż 15% uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Ale jak wynika z ankiet ponad 80% dzieci i młodzieży ma dostęp do używanych książek, otrzymuje je od rodziny, przyjaciół czy z rządowego programu wyprawka szkolna. Aż 76% uczniów stwierdziło, że korzysta też z innych, dodatkowych materiałów.

Im młodsi tym bardziej pilni. Ponad połowa lubi uczyć się z książek, a jeśli z nich rezygnuje to dlatego, że podręcznik jest nieciekawy lub trudny. Coraz bardziej popularna staje się elektroniczna wersja podręcznika, korzysta z niej prawie 14 % ankietowanych. Ponad połowa może zostawiać książki w szkole.

Z przekazanych do kuratorium zestawień zbiorczych wynika:

 • komplet podręczników kupuje 78,11% uczniów: w tym – 92% w szkołach podstawowych, 88% w gimnazjach, 65% w liceach ogólnokształcących, 54% w technikach, 45% – w zasadniczych szkołach zawodowych.
 • uczniowie nie kupują podręczników z następujących powodów: brak środków materialnych (4,78%, przy czym najwięcej – 15% w zasadniczych szkołach zawodowych, najmniej 1% – w szkołach podstawowych), nauczyciel nie wymaga podręcznika (8%), nie wszystkie przedmioty są interesujące (3,44%), wystarcza jeden podręcznik na dwóch uczniów (6,53%). Część uczniów otrzymuje podręczniki od rodziny, znajomych, w ramach rządowego programu – wyprawka szkolna.
 • zdecydowana większość uczniów (82%) ma możliwość zakupu używanych podręczników.
 • 49, 5% uczniów stwierdziło, że wszyscy nauczyciele wymagają, aby uczeń miał podręcznik.
 • wśród przedmiotów, z których nauczyciele nie wymagają podręcznika najczęściej wymieniano: w szkołach podstawowych i gimnazjach – plastykę, muzykę, religię, informatykę, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia techniczne, w szkołach ponadgimnazjalnych – technologię informacyjną, informatykę, podstawy przedsiębiorczości, wiedzę o kulturze, wiedzę o społeczeństwie, religię, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe (w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych).
 • Aż 76% uczniów stwierdziło, że korzysta z innych, dodatkowych materiałów, przy czym najwięcej – w szkołach podstawowych (88%), najmniej – w zasadniczych szkołach zawodowych (48%). Należy przypomnieć, że materiały dodatkowe nie są już obecnie dopuszczane do użytku szkolnego przez ministra, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych.
 • Wśród najczęściej wymienianych przedmiotów, z których uczniowie korzystają z materiałów dodatkowych uczniowie wymieniali:
  w szkole podstawowej – język polski, matematykę, przyrodę, język angielski, historię;
  w gimnazjum – język polski, matematykę, historię, geografię, chemię;
  w liceach ogólnokształcących – matematykę, biologię, chemię, język angielski, historię;
  w technikach – matematykę, język angielski, język polski, geografię, historię;
  w zasadniczych szkołach zawodowych – język polski, matematykę, historię, geografię.
 • 53,05% ogółu uczniów stwierdziło, że lubi uczyć się z podręczników: 79% w szkołach podstawowych, 52% w gimnazjach, 45% w liceach ogólnokształcących, 41% w technikach, 38% – w zasadniczych szkołach zawodowych.
 • najczęściej wymieniane przyczyny, z powodu których uczniowie nie lubią korzystać z podręcznika to: podręcznik jest nieciekawy (21,6%), trudny, napisany trudnym językiem (16%), nieciekawa szata graficzna (10%).
 • Niepokoi fakt, że za brak podręcznika uczniowie otrzymują oceny niedostateczne (23,81% ankietowanych uczniów udzieliło twierdzącej odpowiedzi), przy czym 15% – w przypadku uczniów szkół podstawowych, 24% gimnazjów, 26% liceów ogólnokształcących, 32% – zasadniczych szkół zawodowych i 37% – techników.
 • Popularny staje się również e-podręcznik. 13, 57% uczniów stwierdziło, że korzysta z tej formy podręcznika. Ponad połowa ankietowanych uczniów ma możliwość pozostawienia podręczników w szkole.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 lutego 2023