Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnicki TBS ogłosił przetarg na zabudowę placu przy ulicy Hallera w Rybniku

Facebook Twitter

W miejscu, w którym przez wiele lat był parking, z którego korzystały przede wszystkim osoby przyjeżdżające na targowisko, ma powstać zabudowa mieszkaniowa wraz z lokalami użytkowymi. Ma tam stanąć budynek, w których będzie 80 mieszkań wraz z częścią usługową o powierzchni 900 m2.

Wizualizacja inwestycji przy ulicy Hallera w Rybniku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. ogłosiło przetarg 28 lipca. Zadanie dotyczy budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku.

Specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne dokumenty związane z projektem są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia bieżącego roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do analizy dokumentacji i składania ofert

– informuje Olgierd Zaraś,  Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Przypomnijmy, że działka przy ulicy Hallera w rybnickim śródmieściu została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Twój Dom” jako wkład niepieniężny, za który Miasto objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Miasto wytypowało nieruchomość przy ul. Hallera jako lokalizację budynków TBS. Zabudowa tej nieruchomości została zaplanowana już w 2019 roku, kiedy została wykonana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2019 roku został również złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a wiosną 2020 roku pozwolenie zostało wydane. Przekazanie terenu spółce TBS to krok w stronę realizacji planów

– wyjaśniał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Ogłoszony przetarg na realizację zadania to kolejne działanie na drodze do tego, by plac przy ulicy Hallera zyskał nowe oblicze. Nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi z pewnością podniesie atrakcyjność miasta. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, zawierający 80 mieszkań wraz z częścią usługową o powierzchni 900 m2 oraz infrastruktura towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Hallera została wyłoniona w drodze konkursu, który na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika zorganizował katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt został doceniony za poszanowanie dla tradycji miejsca, dobre relacje z istniejącą zabudową oraz współczesną prostą architekturę, oszczędną w detalu, o silnej i zdecydowanej kompozycji nadającej nowy atrakcyjny wymiar zabudowie śródmiejskiej miasta.

Warto dodać, że spółka TBS złożyła wnioski kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące finansowania inwestycji na ul. Hallera w ramach rządowego programu dotyczącego społecznego budownictwa czynszowego. 14 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej BGK opublikowana została informacja wskazująca, że rybnicki TBS został pozytywnie zweryfikowany pod kątem wiarygodności kredytowej i przeszedł do kolejnego etapu procedury przyznania finansowania.

Zobacz wizualizację inwestycji przy Hallera:

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj