StartWiadomości

Rybnik czeka na kandydatki do Rybnickiej Rady Kobiet

W skład Rady wejdzie 7 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie lub przez organizacje działające na rzecz kobiet, 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta i 3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły – inicjatora powstania Rady. Muszą to być mieszkanki Rybnika lub być związane pracą zawodową, czy też działaniami na rzecz miasta. Trzeba mieć także ukończone 16 lat.

Kandydatura zgłaszana indywidualnie musi być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne.

Zgłoszenie zawierające opis kandydatki należy przesłać do 31 października na adres Urzędu Miasta Rybnika: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Weryfikacji kandydatek dokona 5-osobowa komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika. Informacja o decyzji komisji zostanie podana do 8 listopada.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 5 października. Zadaniem Rady będzie m.in. diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście oraz podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego równouprawnienia. Rada będzie współpracować z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową i seniorów).

Kadencja Rady potrwa 4 lata. Członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada będzie obradować na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, co najmniej raz na dwa miesiące.

Zostaw komentarz