Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Szukają dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu w Jastrzębiu

Facebook Twitter

W Jastrzębiu szukają dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica. Miasto ogłosiło konkurs na to stanowisko, choć instytutu jeszcze nie ma. Przypomnijmy, że placówka ma zajmować się kultywowaniem historii najnowszej, związanej z powstaniem ruchu Solidarność, a także uzdrowiskowej w mieście.

Instytut będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia wystawowe, zachęcające do czynnego poznawania prezentowanych zagadnień. Osoba, której szuka magistrat musi znać zagadnienia historyczne, potrafić zarządzać zespołem, posiadać predyspozycje menadżerskie oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Gdzie i jak zgłaszać mogą się kandydaci?

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”, kandydaci mogą składać osobiście w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Kancelarii Ogólnej lub listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj