Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Brakuje personelu, chorują pensjonariusze. Trudna sytuacja w rybnickim Domu Pomocy Społecznej

Facebook Twitter

Po zakażeniu koronawirusem zmarło 6 pensjonariuszy. Choruje według ostatnich badań (29.10.) 69 podopiecznych, dodatnie wyniki potwierdzono też u 26 osób z personelu. Łącznie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, izolacji przebywa 38 pracowników, co powoduje braki kadrowe spośród 103 osób personelu.

fot.www.rybnik.eu

Dochodzenie do pełnego zdrowia po wirusie wymaga czasu więc personel nie może od razu wrócić do pracy. Stąd apel do wolontariuszy o wsparcie. Mogą pracować w godzinach od 7.00 do 19.00, na miejscu otrzymają kombinezony ochronne i procedury zabezpieczające związane ze ochroną zdrowia.

Sytuacja epidemiologiczna w MDPS

Brakuje personelu, chorują pensjonariusze, mimo wdrożenia bardzo ścisłych reguł dotyczących reżimu sanitarnego związanego z ochroną przed wirusem.

Obowiązujący wysoki reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia pozwalały bardzo długo opierać się „wejściu wirusa” do placówki. Robiliśmy wymazy przesiewowo u mieszkańców domu, do tej pory wyniki były negatywne. Badaliśmy pracowników wracających z urlopów. Niestety tym razem również nasz dom uległ podczas tej „drugiej fali zachorowań w kraju” tej groźnej chorobie

– mówi Piotr Mazurek dyrektor MDPS w Rybniku.

Pierwszy pozytywny

Wynik dodatni w badaniu przy przyjęciu w szpitalu u mieszkańca domu uzyskano po raz pierwszy 20 października 2020 r. Łącznie z powodu COVID-19 i chorób współistniejących hospitalizowano cztery osoby, które niestety zmarły. Dwóch mieszkańców z wynikiem pozytywnym zmarło w MDPS, łącznie zmarło 6 osób. Należy pamiętać, że MDPS jest przewidziany dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w wieku podeszłym, dla nich wirus jest szczególnie groźny.

Aktualnie wyniki dodatnie (badanie w dniu 29 października 2020 r.) na SARS-CoV-2 uzyskało – 69 mieszkańców, ujemne 41 mieszkańców, nierozstrzygające (do weryfikacji) 27 osób, brak wyników u trzech mieszkańców. Wśród pracowników wyniki dodatnie ma łącznie 26 pracowników. Łącznie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, izolacji przebywa 38 pracowników, co powoduje braki kadrowe spośród 103 osób personelu.

Apel o wsparcie

Dochodzenie do pełnego zdrowia po wirusie wymaga czasu, stąd trudna sytuacja związana z powrotem personelu MDPS-u do pracy.

Zaczęły się poważne braki kadrowe. Musieliśmy prosić o wsparcie jednostki miejskie, organizacje pozarządowe. To dobra okazja do podziękowania pracownikom ze Stowarzyszenia Oligos, Superfundacji, MOSiR, którzy wczoraj stawili się w naszym domu gotowi do pomocy. Póki co mamy zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej, personel zużywa około 100 kominezonów na dobę, aktualnie tych środków mamy zapas, ale brak nam ludzi do pracy

– mówi dyrektor MDPS w Rybniku.

Informacje w mediach społecznościowych ze Stowarzyszenia Oligos – TUTAJ.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy do tej pory wsparli dom pomocy, jednocześnie zwracam się z apelem do osób, które chciałby jeszcze wesprzeć seniorów z naszego domu o dalsze wsparcie. Rybnicki MDPS poszukuje wolontariuszy do pracy z mieszkańcami oraz wolontariuszy do pracy w kuchni i osób, które pomogły by również w utrzymaniu porządku, ponieważ aktualnie panie pokojowe zaangażowane są bardziej w prace opiekuńczą z personelem. Jednym słowem każda para rąk się przyda

– mówi Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika.

Wolontariusze mogą pracować w godzinach od 7.00 do 19.00, na miejscu otrzymają kombinezony ochronne i procedury zabezpieczające związane ze ochroną zdrowia. Osoby, które chciałby pomóc mogą się zgłaszać telefonicznie +48 32-42-23-606; +48 32-42-36-075 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@mdps.rybnik.pl.

Skąd do tej pory przyszła pomoc?

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku od marca 2020 r. jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i ma bieżący dostęp do środków dezynfekcyjnych. Do tej pory pozyskał wsparcie na kwotę blisko 700 tysięcy złotych z różnych obszarów, poniżej niektóre z form wsparcia, które uzyskał rybnicki MDPS.

  • pozyskał dotację celową z budżetu państwa na 3 nowe etaty w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31.12.2020 r. Od sierpnia 2020 r. do 31. października 2020 r. był dodatkowy etat w ramach projektu z ROPS w Katowicach.
  • pozyskał środki ochrony indywidualnej w formie rzeczowej na kwotę około 120 000,00 zł (maseczki, przyłbice, kombinezony, środki dezynfekcyjne, gogle, rękawiczki).
  • wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w MDPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w ramach projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID – 19” – kwotę 424 450,00 zł.
  • działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – poprzez doposażenie stanowisk pracy w MDPS w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu „Śląskie Pomaga” – kwotę: 83 000,00 zł.
  • wniosek o dodatkowe środki na wynagrodzenia pielęgniarek i ratownika medycznego w projekcie do Narodowego Funduszu Zdrowia – na kwotę: 56 014,22 zł.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj