Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Ulica Cieszyńska w Puńcowie gotowa!

Facebook Twitter

Powiat Cieszyński zakończył kolejną inwestycję drogową tj. zabezpieczenie i naprawę korpusu ul. Cieszyńskiej w Puńcowie, uszkodzonego na skutek osuwiska.

Fot. powiat.cieszyn.pl

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi.

W ramach prac zabezpieczono korpus drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi, wykonano odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi, wykonano nową konstrukcję drogi, odtworzono i przebudowano istniejący przepust, umocniono skarpy nad drogą płytami ażurowymi, wykonano bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj