StartWiadomości Wiadomości dnia

Ulica Cieszyńska w Puńcowie gotowa!

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi.

W ramach prac zabezpieczono korpus drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi, wykonano odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi, wykonano nową konstrukcję drogi, odtworzono i przebudowano istniejący przepust, umocniono skarpy nad drogą płytami ażurowymi, wykonano bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Zostaw komentarz