Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław: Pożyczka dla szpitala umorzona

Facebook Twitter

Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu. Chodzi o dwa zobowiązania w wysokości 2,5 mln złotych udzielone szpitalowi w tym roku oraz część pożyczki z czerwca ubiegłego roku. Wniosek w tej sprawie złożyła dyrekcja placówki.

Fot. powiatwodzislawski.pl

Szpital, jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, dysponuje jedynie przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poziom finansowania świadczeń od wielu lat pozostaje niezmieniony, a większość z nich jest niedoszacowana. Ponadto sieciowanie szpitali spowodowało, że jednostka została pozbawiona dodatkowych przychodów z tytułu tzw. ponadlimitów. Obciążeniem finansowym dla szpitala są również coraz większe koszty związane z rosnącymi wydatkami na leczenie pacjentów oraz na funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

Mimo trudności w finansowaniu bieżącej działalności, szpital realizuje szereg działań dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania oraz poprawy kondycji finansowej. Na przestrzeni bieżącego roku, dzięki wsparciu Powiatu oraz środkom pozyskanym z budżetu państwa i środkom własnym, zaadaptowano pomieszczenia IV piętra budynku szpitala na nowoczesną salę operacyjną. Zmodernizowano Pracownię Badań Endoskopowych w Rydułtowach, dostosowując ją do standardów europejskich oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Powiatu. Doposażono również w sprzęt i aparaturę medyczną oddziały i poradnie. Wyremontowano z własnych środków Poradnię Chirurgiczną, Poradnię Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Kardiologiczną w Wodzisławiu Śląskim. W latach poprzednich dokonano likwidacji nierentownych komórek organizacyjnych. Ponadto dokonano restrukturyzacji zadłużenia. W celu poprawy sytuacji finansowej został opracowany przez dyrekcję „Program medyczny”, zakładający m.in. optymalizację działalności i połączenie jednoimiennych oddziałów szpitalnych.

Dyrekcja wskazuje, iż zakład prowadząc bieżącą działalność medyczną, przy obecnym poziomie finansowania ustalonym przez płatnika publicznego, będzie borykał się z problemem wygospodarowania wolnych środków finansowych na spłatę zadłużenia wobec Powiatu Wodzisławskiego. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku dyrekcji uznał więc, że umorzenie pożyczek jest celowe i zasadne. – Jest to pierwszy, wymierny efekt poparcia Zarządu dla dotychczasowych działań PPZOZ. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia to inwestycja w nas samych. Wszyscy też jesteśmy zainteresowani nie tylko tym, by szpital przetrwał, ale by swoją ofertą, możliwościami i infrastrukturą zaspakajał potrzeby mieszkańców – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 16 maja 2022