StartWiadomości

Wzrost podatków w Rybniku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów na dany rok. W 2018 roku niższe od górnych stawek będą stawki za następujące obiekty podlegające zapłacie podatku od nieruchomości:

  • grunty pozostałe
  • budynki mieszkalne i ich części
  • budynki związane z działalnością gospodarczą
  • budynki zajęte na obrót materiałem siewnym
  • budynki gospodarcze.

Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych na rok 2018 również wzrosną o wskaźnik inflacji, tj. o 1,9%. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki te ustalono poniżej maksymalnych stawek ustawowych.

 

Zostaw komentarz