Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

232 lata temu wybuchł największy pożar w historii Cieszyna

Facebook Twitter

6 maja w 1789 roku spaliło się całe miasto za wyjątkiem kilku domów na przedmieściach. Płomienie strawiły 276 budynków, w tym wszystkie obiekty użyteczności publicznej z ratuszem na czele.

fot.cieszyn.pl

Jak czytamy w archiwach w obrębie murów miejskich spłonęło 160 domów wielkomieszczańskich, 51 domów małomieszczan, 21 chat w dzielnicy Górne Przedmieście i 9 w dzielnicy Przykopa.

Spalił się też kościół parafialny, którego władze postanowiły nie odbudowywać, przenosząc siedzibę parafii do mniej zniszczonego kościoła przy klasztorze dominikanów, który przy tej okazji zlikwidowano.

– czytamy na stronie cieszyn.pl.

To nie jedyny pożar w historii Cieszyna, było ich znacznie więcej. Cieszyńska Komenda Straży Pożarnej przypomina inne pożary, które trawiły miasto nad Olzą, przypomina też daty powstania jednostek Straży Pożarnej:

 • 1447r. pożar miasta,
 • 1552r. pożar miasta; spłonęło około 70% miasta,
 • 1603r. następny duży pożar miasta oraz zamku, XVI w – strażnik miejski ma ostrzegać mieszkańców przed pożarem,
 • 1720r. duży pożar miasta ( spaliło się ¾ Cieszyna),
 • 1740r. pożar miasta,
 • 1759r. pożar miasta,
 • 1775r. I dekret o pomocy w razie pożaru wydany przez Radę Książęcą Miasta Cieszyna,
 • 1779r. duży pożar miasta,
 • 1785r. nieduże trzęsienie ziemi,
 • 1787r. rada miasta wydaje nowe rozporządzenie przeciwpożarowe,
 • 1789r. wielki pożar, który zniszczył prawie całe miasto, spaliły się 3 kościoły, 2 klasztory, gimnazjum, szkoła, ratusz, wojskowy szpital oraz koszary,
 • 1832r. pożar w czasie pobytu cyrku w Cieszynie,
 • 1863r. założenie Książęcej Straży Pożarnej w Cieszynie,
 • 1868r. powstanie zakładowej straży pożarnej kolei Kościsko-Bohumińskiej z siedzibą w Cieszynie,
 • 1870r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie,
 • 1889r. powstanie Zakładowej Straży Pożarnej Książęcej Komory w Mostach – Republika Czeska,
 • 1889r. pożar miasta trwający dwa dni,
 • 1890r. otwarcie nowej remizy w Cieszynie w rocznicę 20-lecia Cieszyńskiej Straży, Starosta Cieszyński przekazuje sikawkę konną,
 • 1890r. cesarza Franciszka Józefa I odwiedza miasto Cieszyn w tym również remizę strażacką gdzie przekazuje strażakom jako dar sikawkę parową Knaust,
 • 1890r. zjazd delegatów 23 Morawsko-Śląskiej Zupy Bezirksverband w Cieszynie,
 • 1892r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Svibici,
 • 1892r. uchwalono odznaczenia za wysługę lat,
 • 1894r. duży pożar miasta,
 • 1894r. obchody 30-lecia straży w Bielsku,
 • 1894r. powstanie wodociągu w Cieszynie,
 • 1895r. Cieszyn otrzymuje dla straży nowy sprzęt automobil Magirus z drabiną i 505 m węży,
 • 1896r. 25-lecie OSP w Cieszynie; zostaje zmieniona przynależność z 23 regionu na 12,
 • 1899r. w czasie dużego pożaru w Goleszowie spaliło się 59 domów,
 • 1900r. w mieście wybuchło najwięcej pożarów (15),
 • 1900r. uchwała Cieszyńskiej Straży o pełnieniu służby przez obywateli: Polski, Czech, Niemiec, Węgier,
 • 1904r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Bobrka,
 • 1906r. duże wojskowe manewry w Cieszynie, które odwiedza cesarz Franciszek Józef I (spotkanie ze strażakami),
 • 1914r. z inicjatywy Klemensa Matusiaka zostaje założony Związek Polskich Straży,
 • 1914r. przemianowanie Związku Polskich Straży na Krajowy Związek Straży na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie,
 • 1920r. jubileusz 50-lecia założenia Straży Pożarnej w Cieszynie.
 • 1920r. podział miasta

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj