Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

32 kilometry dróg dla rolników powstaną na Śląsku

Facebook Twitter

7,2 mln zł trafi do gmin z województwa śląskiego na budowę dróg transportu rolnego. Na liście gmin z dofinansowaniem są Zebrzydowice, Krzyżanowice, Godów czy raciborskie Ocice.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów, to z powiatu raciborskiego pieniądze na drogę dojazdową do pól w gminie Rudnik, dokładnie w Czerwięcicach, oraz zadanie w powiatu cieszyńskiego.

Zadania dotyczą przede wszystkim budowy dróg transportu rolnego- 32 kilometry, ale także np. zakupu sprzętu komputerowego.

Ochrona gruntów rolnych jest istotnym zadaniem samorządu województwa. Śląskie to bardzo zróżnicowany region, który obok wielkich miast skupia również tereny wiejskie. Stawiamy na jakość życia mieszkańców i chcemy, by region rozwijał się w zrównoważony sposób, stąd inwestycje w drogi dojazdowe do terenów rolniczych. To wpływa na komfort pracy w rolnictwie i poziom życia mieszkańców terenów wiejskich

– podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Warto wspomnieć, że jednym z zadań Zarządu Województwa Śląskiego jest gromadzenie środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Opłata ta wynika z ochrony gruntów rolnych i pobierana jest w przypadku przeznaczania tych gruntów do zagospodarowania na cele inne niż rolnicze np. w procesach budowlanych. Zgromadzone przez Zarząd dochody przeznaczane są na prace związane z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych.

Cała lista TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj