Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czyste powietrze w Rybniku. Z roku na rok spada ilość dni smogowych. I to są dobre wieści!

Facebook Twitter

Nareszcie mamy czyste powietrze w Rybniku - śmiało mogą powiedzieć mieszkańcy, bo z opublikowanych właśnie danych wynika, że liczba "smogowych dni" w mieście spada z roku na rok.

Czyste powietrze w Rybniku

Czyste powietrze w Rybniku? Chociaż brzmi to co najmniej dziwnie – to tak właśnie jest. Tylko 16 dni z przekroczeniami normy PM10 w Rybniku w 2023 roku, gdy w 2022 było ich 46, a w 2021 – 67. To spektakularny spadek- słyszymy od urzędników. Miasto pokazuje na wykresie jak wyglądają liczby dotyczące smogu, opierając się na wynikach pomiarów automatycznych ze stacji przy ul. Borki.

Jest to jedyna w mieście stacja państwowego monitoringu, która od kilkunastu lat w tym samym miejscu i tymi samymi metodami mierzy jakość powietrza

– mówi Bartłomiej Kozieł, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika.

Poprawa jakości powietrze to efekt zaangażowania mieszkańców, którzy złożyli najwięcej w Polsce wniosków do programu Czyste Powietrze: w ciągu 5 lat od września 2018 r. do września 2023 r. było to 6 270 wniosków o dofinansowanie wymiany pieca. W okresie tym podpisano 5 696 umów o dofinansowanie i fizycznie ukończono 4545 inwestycji. Kwota faktycznie wypłaconych rybniczanom dotacji w ramach programu Czyste Powietrze przekroczyła już 48,6 mln zł.

 Z danych jednoznacznie wynika, że wartość najważniejszego wskaźnika, tj. średniorocznego stężenia pyłu PM10 osiągnęła poziom 23 µg/m3, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów i wynikiem znacznie poniżej normy wynoszącej max 40 µg/m3 średniorocznie. Co ważne, także drugi ze wskaźników opisujących zanieczyszczenie pyłem zawieszonym, tj. liczba dni z przekroczeniami normy PM10 (maksymalnie 35 dni w ciągu roku), zaliczył w 2023 r. spektakularny spadek i po raz pierwszy w historii osiągnął poziom poniżej normy i wyniósł tylko 16 dni

– mówi Bartłomiej Kozieł.

Sporo dzieje się również w zakresie kontroli posesji pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej. W 2023 roku przeprowadzono 3008 kontroli posesji. Ujawniono podczas nich 225 wykroczeń, z czego 64 zakończyło się wystawieniem mandatu, 18 skierowaniem sprawy do sądu, a 128 pouczeniem z wyznaczeniem terminu powtórnej kontroli (pouczenia są wystawiane tym osobom, które podjęły działania w celu zmiany źródła, ale np. z uwagi na opóźnienia w dostawie nowych źródeł lub opóźnienia w przyłączeniu do sieci gazowej przez Państwową Spółkę Gazowniczą (PSG) nie były w stanie tego zrobić w wyznaczonym terminie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj