Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Darmowa komunikacja w Jastrzębiu. Terenowe punkty MZK – czynne są do 1 grudnia

Facebook Twitter

Punkty terenowe MZK w jastrzębskich sołectwach. Będzie w nich można wyrobić Kartę Jastrzębianina.

Bezpłatne przejazdy w Jastrzębiu
fot. jastrzebie.pl

Darmowa komunikacja w Jastrzębiu – potrzebna karta mieszkańca

Do 1 grudnia, codziennie – poza weekendami – w jastrzębskich sołectwach dostępne będą punkty terenowe Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (MZK). Będzie w nich można wyrobić dokument, będący podstawą do korzystania z darmowej komunikacji.  Karta Jastrzębianina będzie wydawana po 30 dniach od złożenia wniosku.

Terenowe punkty MZK w Jastrzębiu-Zdroju:

20 i 27 listopada – Szeroka, os. 1000-lecia (świetlica)
21 i 28 listopada – Ruptawa-Cisówka, ul. Cieszyńska 101 (Dom Sołecki)
22 i 29 listopada – Bzie, ul. Rostków 7 (remiza OSP)
23 i 30 listopada – Moszczenica, ul. Komuny Paryskiej 16 (remiza OSP)
24 listopada i 1 grudnia – Borynia, ul. Gajowa 11A (Dom Sołecki)

Każdorazowo, punkty będą przyjmować wnioski w godzinach – od 9:00 do 17:00.

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o Kartę Jastrzębianina w formie tradycyjnej, papierowej, składając go, muszą załączyć do niego dokumenty.

  • Pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym lub – przy elektronicznym rozliczaniu podatku – pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym.
  • W przypadku osób automatycznie rozliczanych z podatku, powinny one okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym.
  • W przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych powyżej, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie do wglądu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urząd skarbowy, potwierdzającego fakt rozliczenia tam podatku.
  • Rolnicy okazują aktualną decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego.Osoby objęte pomocą społeczną okazują zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie Karty.
  • W przypadku wniosku składanego przez rodzica/opiekuna prawnego dla dziecka powyżej 18 roku życia należy okazać dokument poświadczający realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokument poświadczający status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) oraz dokument poświadczający sprawowanie władzy rodzicielskiej (w szczególności akt urodzenia, PIT „0”). Karta jest wydawana do 26 roku życia.
  • W przypadku dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój należy przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dodatkowo, składając wniosek w formie tradycyjnej, konieczne jest dołączenie zdjęcia o wymiarach 35×45 mm, wykonanego na papierze fotograficznym. Zdjęcie musi być kolorowe lub czarno-białe, ukazujące twarz na jasnym tle, bez ciemnych okularów oraz nakrycia głowy, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zostanie ono zwrócone przy odbiorze Karty. Przy składaniu wniosku należy również okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Karta Jastrzębianina będzie wydawana po 30 dniach od złożenia wniosku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj