Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Godów: Będzie kanalizacja przy ulicy Mszańskiej

Facebook Twitter

Są pieniądze na ulicę Mszańską w Skrzyszowie. Do Urzędu Gminy w Godowie właśnie dotarła informacja o przyznanej dotacji. Wstępna promesa w wysokości 2,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

kanalizacja przy ulicy Mszańskiej

W drodze powstanie kanalizacja deszczowa, później odtworzona zostanie nawierzchnia. Urzędnicy podkreślają, że ulica Mszańska w Skrzyszowie jest coraz chętnie wybierana do budowy nowych domów, to także dojazd do sąsiedniej Mszany. Jest więc często używana, stąd decyzja o jej modernizacji.

Ul. Mszańska służy wielu naszym mieszkańcom, w jej okolicy powstaję coraz więcej domów, łączy się z drogami gminnymi w sąsiedniej Mszanie, jest coraz częściej używana. Dlatego zapadła decyzja o jej przebudowie.

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie”.

Ul. Mszańska służy wielu naszym mieszkańcom, w jej okolicy powstaję coraz więcej domów, łączy się z drogami gminnymi w sąsiedniej Mszanie, jest coraz częściej używana. Dlatego zapadła decyzja o jej przebudowie. Szukaliśmy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Cieszy, że się to udało

– mówi Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Planowany zakres zadania obejmuje budowę ciągu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej przy ul. Mszańskiej o łącznej długości około 745 mb wraz z zabudową wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych oraz pracami towarzyszącymi. Następnie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej o szerokości 4 m na długości około 842 m tj. od skrzyżowania z ul. 1 Maja w Skrzyszowie do granicy z Gminą Mszana.

Zakres drogowych prac remontowych obejmował będzie prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, dwustronne osadzenie krawężników, wykonanie nowej podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz dwuwarstwową zabudowę nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy ziemnych i zjazdów indywidualnych z kostki brukowej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 grudnia 2023