Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Hospicjum w Rybniku. Jest przetarg na dokończenie budowy

Facebook Twitter

Jest przetarg na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku. Inwestycja z problemami realizowana jest w Niedobczycach, przy ul Barbórki.

hospicjum w Rybniku

Jest przetarg na dokończenie budowy hospicjum w Rybniku

Miasto szuka wykonawcy, który przejmie plac budowy budynku, którego realizacja została przerwana w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą. Przetarg dotyczy też otoczenia hospicjum. Termin składania ofert mija za miesiąc, 15 stycznia 2024 roku.

Miasto przypomina:

24 stycznia tego roku miasto odstąpiło od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Podstawą do odstąpienia było przede wszystkim nierealizowanie postanowień zawartej umowy po stronie wykonawcy robót budowlanych

– przypomina Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM w Rybniku.

Pomimo, iż realizacja zadania odbywała się ze znaczącym opóźnieniem robót budowlanych, Miasto jako zamawiający dokonało rozliczeń za wykonane roboty budowlane z Wykonawcą oraz podwykonawcami w łącznej kwocie przekraczającej 3 mln złotych. Odebrane i rozliczone zostały prace ziemne, instalacyjne wod-kan oraz prace żelbetowe. Po odstąpieniu od umowy dokonaliśmy oceny zakresu wykonanych prac oraz inwentaryzacji końcowej zadania. Na tej podstawie przygotowana została wycena i zakres prac budowlanych koniecznych do realizacji celem dokończenia budowy obiektu

– wyjaśnia J. Hawel.

Wartość zadania oszacowana została na nowo na 35 mln złotych. Kwota ta uwzględnia zakres wykonanych do tej pory prac, urealnia też koszty, wynikające z aktualnych wartości rynkowych robót i usług koniecznych do realizowania w ramach tego przedsięwzięcia. Tym samym konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta.

Zmiany w budżecie rybniccy radni uchwalili na wrześniowej sesji rady miasta, przeznaczając na to zadanie dodatkowe 14,2 mln zł. Przypomnijmy, że inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady na budowę hospicjum, na lata 2021- 2025 to więc w tej chwili kwota nieco ponad 40 mln zł (w tym 30 mln zł to środki budżetu miasta).

Przy założeniu, że w postępowaniu przetargowym uda się wyłonić nowego wykonawcę inwestycji – budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj