Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jak poradzić sobie z długami, których nie jesteśmy w stanie spłacać? Uwolnij się od nich i odzyskaj spokój [materiał partnera]

Facebook Twitter

Jak wyjść z zadłużenia, kiedy sytuacja wymyka nam się spod kontroli? Jak poradzić sobie z długami, gdy nie jesteśmy w stanie regulować kolejnych rat? Jest na to sposób, warto jednak zaufać fachowcom, którzy się tym zajmują. Tak naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia, trzeba tylko wiedzieć jak poruszać się w gąszczu obowiązujących przepisów. Polskie prawo umożliwia ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a marka Upadłości Ekspert wie, jak to zrobić krok po kroku.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zwanej potocznie upadłością konsumencką, spotkaliśmy się z Adamem Rogalskim ekspertem marki Upadłości Ekspert.

Radio 90: Pomagacie w oddłużaniu ludzi?

Adam Rogalski: Tak. Według różnych szacunków, w naszym kraju jest ponad 2,5 miliona osób posiadających zobowiązania, które niestety nie są terminowo regulowane. W obliczu szalejącej drożyzny i rosnących stóp procentowych, a zatem rosnących kosztów życia z jednej strony i zwiększających się rat zobowiązań z drugiej, można się spodziewać, że liczba osób zadłużonych będzie niestety rosła. Trzeba podkreślić, że problemy z utratą płynności finansowej powodują wiele nieszczęść, przekładają się one bowiem na sfery życia zawodowego i rodzinnego. Coraz więcej osób ma z tego powodu depresję i zwiększa się liczba osób popadających w bezdomność. Często osoby te zupełnie nie wiedzą, co mogą zrobić, aby uwolnić się od długów i wszystkich związanych z tym problemów. A problemy te niestety, często ciągną się latami. Na szczęście, obecnie w Polsce można uwolnić się od długów. Możliwe jest nawet całkowite oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości, która jest obecnie najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się długów bez konieczności ich całkowitej spłaty, a nasza firma pomaga zadłużonym przejść przez całą procedurę upadłości.

Radio 90: Na czym polega upadłość?

Adam Rogalski: Od wielu lat istnieją przepisy dotyczące restrukturyzacji zadłużeń czy upadłości firm, które potocznie nazywamy bankructwem. Natomiast zaledwie od kilku lat przepisy umożliwiają skorzystanie z takiej procedury wszystkim osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Każda osoba może skorzystać z tak zwanej upadłości konsumenckiej i pozbyć się długów, ale konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu, bowiem tylko Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości, a w dalszej kolejności o umorzeniu zobowiązań.

Radio 90: Jakiego rodzaju zadłużenia można umorzyć w postępowaniu upadłościowym?

Adam Rogalski: Zwracam uwagę na to, że nie mogą zostać umorzone przez Sąd zobowiązania alimentacyjne ani też wszelkie nałożone kary, grzywny, mandaty, czy odszkodowania. Natomiast wszystkie inne długi w postaci jakichkolwiek kredytów, pożyczek bankowych, pozabankowych, tak zwanych chwilówek, wszelkie pozostałe zobowiązania w tym również wobec osób prywatnych, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych firm i instytucji czy nawet zaległości czynszowe będą objęte postępowaniem upadłościowym.

Radio 90: Jeżeli ktoś ma długi, od czego powinien zacząć?

Adam Rogalski: Odpowiedź jest bardzo prosta: trzeba jak najszybciej do nas zadzwonić i umówić się na konsultację z ekspertem celem dokonania indywidualnej oceny finansowo-majątkowej. Ekspert poprzez szereg pytań dodatkowych ułatwi każdemu obranie właściwej drogi w zakresie skutecznego oddłużenia i przedstawi też w szczegółach przebieg całego postępowania upadłościowego. Zwracam też uwagę, aby nie „gasić ognia benzyną”. Osoby zadłużone często popełniają błąd, zaciągając kolejne zobowiązania, aby spłacić poprzednie. Miesięczne obciążenia wtedy szybko rosną i pojawiają się problemy, o których wspominałem na początku. Całkowicie odradzam osobom zadłużonym, które utraciły płynność finansową, poszukiwania jakichkolwiek kolejnych pożyczek na spłatę wcześniejszych zobowiązań, ponieważ to może skutkować nawet postępowaniem karnym z powodu podejrzenia wyłudzenia kolejnej pożyczki.

Radio 90: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje dłużnikowi nowe możliwości?

Adam Rogalski: Osoby, które nie regulują swoich zobowiązań, często są nękane przez windykatorów, nierzadko działających na granicy prawa. Potem wobec takiej osoby jest uruchamiana cała procedura sądowa, co skutkuje kolejnymi kosztami. Potem na wniosek wierzyciela zostaje wszczęta egzekucja komornicza i zaczynają się kolejne problemy: blokady kont bankowych, zmniejszenie wynagrodzenia czy emerytury w wyniku zajęcia komorniczego, wizyty komornika w domu. Dla każdej osoby wszystkie te zdarzenia, czynności i procedury są przede wszystkim bardzo stresujące i często boją się one odebrać telefon czy nawet otworzyć otrzymaną, kolejną korespondencję, dlatego właśnie, aby uwolnić się czy od windykatorów i komornika konieczne jest złożenie wniosku do Sądu, ponieważ dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, wszelkie działania windykatorów muszą być całkowicie zaniechane, a egzekucje komornicze zostają wstrzymane. Ogłoszenie upadłości powoduje również zatrzymanie naliczania odsetek, a więc dług przestaje rosnąć, a wierzyciele, od chwili powzięcia takiej informacji, muszą kontaktować się wyłącznie z Syndykiem, a nie dłużnikiem i to jest kolejny duży plus ułatwiający normalne i spokojne życie. Wniosek musi być jednak rzetelnie i dobrze opracowany, a jeszcze lepiej uzasadniony.

Radio 90: Co dalej dzieje się z osobą zadłużoną?

Adam Rogalski: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna postępowanie upadłościowe. Jeszcze raz podkreślę, że celem postępowania jest przywrócenie zadłużonej osoby do normalnego funkcjonowania, a nie pełne zaspokojenie roszczeń wierzycieli, dlatego w wyniku tego postępowania możliwe jest całkowite umorzenia zobowiązań nawet bez ustalania częściowej spłaty tych zobowiązań, czyli tak zwanego planu spłaty. Co więcej, plan spłaty, którego projekt proponuje Syndyk, jest zarządzany przez Sąd tylko wtedy, kiedy Sąd uzna, że dłużnik ma na tyle dobre dochody, albo możliwości zarobkowe, dzięki którym po opłaceniu wszystkich swoich miesięcznych kosztów i opłat związanych z utrzymaniem siebie i rodziny zostanie mu jeszcze jakaś nadwyżka środków na częściową spłatę zobowiązań. Taka spłata jest zarządzana na ściśle określony czas, zwykle wynoszący trzy lata. Natomiast wszystkie pozostałe długi będą z pewnością umorzone. Po zmianie przepisów w 2020 roku jest bardzo ważne, aby z naszym ekspertem współpracować przez cały okres trwającego postępowania upadłościowego, a nie tylko do napisania i wysłania wniosku o ogłoszenie upadłości. Dobra i stała współpraca z pewnością zaowocuje akceptacją końcowego wniosku o umorzenie zobowiązań bez zarządzania planu spłaty, lub zarządzenie takiego planu z jak najniższą kwotą. To spowoduje, że efektem takiej współpracy może być zaoszczędzenie dużych pieniędzy, a nasz klient znów będzie mógł spokojnie pracować tylko na potrzeby swoje oraz swojej rodziny i po prostu normalnie żyć.

Radio 90: Ile trwa takie postępowanie? Kiedy możemy się spodziewać wyjścia na tzw. prostą?

Adam Rogalski: Zgodnie z informacjami zawartymi w poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości dla dłużników, długość postępowania upadłościowego przy tzw. upadłości konsumenckiej nie powinna przekraczać 6-8 miesięcy, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że zwykle jest to okres około jednego roku.

Radio 90: Czyli osobie zadłużonej opłaca się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Adam Rogalski: Każda osoba zadłużona ma wybór, czy dalej żyć w stresie, lęku i niepewności, zostawiając rosnące długi kolejnym pokoleniom, czy skorzystać z pomocy, która jest na wyciągnięcie ręki, skutecznie uwolnić się od długów i odzyskać spokój.

Radio 90: Dziękuję za rozmowę.

Adam Rogalski: Również dziękuję i zapraszam do kontaktu.

Kontakt:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 maja 2022