Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębski budżet przyjęty

Facebook Twitter

Budżet na przyszły rok dla Jastrzębia-Zdroju, przyjęty. 21 radnych było za a jeden przeciw.

Fot. Łukasz Parylak

Najważniejsze liczby: to ponad 555 mln po stronie dochodów, z czego ponad 132 mln to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone. Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią dotacje i środki zewnętrzne – 169 mln zł (w tym: 132 mln zł dotacje na zadania zlecone, następnie udziały w PIT i CIT 132 mln zł, subwencja 121 mln zł, podatki lokalne 61 mln zł). Wydatki zaplanowano w wysokości ponad 630 mln (630 464 019 zł). Przyszłoroczny deficyt określony został na poziomie 75 mln. Miasto aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych i na koniec 2020 roku będzie wynosić około 24 mln zł. Dodajmy, że od następnego roku miasto rozpoczyna wykup obligacji.

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem z punktu widzenia konstruowania budżetu jest nadwyżka operacyjna. Odzwierciedla ona przewagę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W 2020 roku nadwyżka operacyjna osiąga wartość ponad 11 mln zł. W kolejnych latach objętych WPF-em nadwyżka operacyjna kształtuje się średnio na poziomie między 7 a 19 mln zł. Im większa nadwyżka tym lepsze możliwości realizacji nowych inwestycji. Kolejną ważną kwestią jest stan zadłużenia. Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z tym, planowane zadłużenie miasta na koniec 2020 roku będzie wynosić około 24 mln zł. Od 2020 roku można zaobserwować jego znaczny spadek ze względu na fakt, że miasto od tego właśnie roku rozpoczyna wykup obligacji.

fot. /www.jastrzebie.pl/

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj