Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jest ugoda pomiędzy firmą Tauron a Rafako. Jakie są jej zapisy?

Facebook Twitter

Jest ugoda pomiędzy Tauronem a Rafako. Komunikat w tej sprawie na swoim portalu opublikowała spółka energetyczna.

tauron
Bloku 910 MW w Jaworznie .Fot. media.tauron.pl

240 mln złotych otrzyma TAURON z tytułu roszczeń będących według firmy konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda, to wynik mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. TAURON Wytwarzanie natomiast wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł za części dodatkowe, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Spółka energetyczna ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na poziomie 18 mln zł.

Komunikat spółki TAURON

240 mln złotych otrzyma TAURON z tytułu roszczeń będących według TAURONU konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

– Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych

– mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Wejście w życie postanowień ugody jest obwarowane szeregiem warunków zawieszających. Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. TAURON z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie. Wejście w życie ugody będzie równoznaczne z całkowitym rozliczeniem lub uchyleniem wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji lub braku realizacji kontraktu

– mówi Szczeszek.

W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych.

Dodatkowo Rafako powinno uzyskać oświadczenie MS Galleon lub zawrzeć z MS Galleon porozumienie o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego oraz uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcie ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie.

Zgodnie z postanowieniami ugody, TAURON do dnia 17 kwietnia br. skieruje do każdego z gwarantów – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. żądanie zapłaty 6o milionów złotych przez każdego z Gwarantów. Podstawą żądania będzie Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu. Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW

–mówi Trajan Szuladziński, prezes spółki TAURON Wytwarzanie.

Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego

– dodaje prezes Szuladziński.

Na mocy ugody, TAURON Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. TAURON ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na poziomie 18 mln zł.

Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z TAURON Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a TAURON zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co zostało potwierdzone w zawartym aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

Służby ruchowe TAURON Wytwarzanie od września ubiegłego roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna. W tym okresie, blok 910 MW pracując stabilnie, wyprodukował 2.548 tys. MWh. W grudniu ubiegłego roku, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 czerwca 2023