Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jest umowa na przebudowę drogi w Babicach

Facebook Twitter

Droga w Babicach, to powiat raciborski, będzie przebudowana. Właśnie podpisana został umowa na remont blisko kilometrowego odcinka.

babicach
fot. Powiat Raciborski

Inwestycja będzie realizowana w systemie ” zaprojektuj i buduj” czyli firma musi najpierw przygotować projekt a potem sama go zrealizować. Chodzi o fragment drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Wiejską do granicy z Powiatem Rybnickim. Przebudowa obejmuje głównie jezdnię, zjazdy z drogi, poboczy, elementów odwodnienia, oraz wykonanie oznakowania drogowego. Koszt prac szacowany jest na 1,9 mln złotych, z tego większość to rządowa dotacja. Prace projektowe mają potrwać do końca sierpnia a same roboty budowlane mają być zrealizowane do stycznia 2024r.

W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w obecności wójta gminy Nędza, Anny Iskały oraz kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, Romana Pajkerta, starosta raciborski Grzegorz Swoboda podpisał umowę z wykonawcą zadania.

fot. Powiat Raciborski

Zadanie polega na:

  • wykonaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy,
  • uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim na podstawie dokumentacji projektowej, w zakresie i ilościach zgodnych z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi dokumentami dołączonymi do SWZ.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim na odcinku o długości 981 mb, obejmuje głównie przebudowę jezdni, zjazdów z drogi, poboczy, niezbędnych elementów odwodnienia, oraz wykonanie oznakowania drogowego.

Wartość umowna zadania to: 1 927 844,32 zł

Wykonawca to: Bauvip Sp. z o.o. 44-321 Marklowice, ul. Wiosny Ludów 53A

Zadanie jest realizowane ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2273/PolskiLad.

Kwota dofinansowania to 98% czyli 1 889 287,43 zł.

Pozostała kwota zostanie po połowie sfinansowana ze środków Powiatu Raciborskiego i Gminy Nędza.

Prace projektowe: termin do końca sierpnia 2023r., następnie będą realizowane roboty budowlane: do stycznia 2024r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 9 grudnia 2023