Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Mszana buduje swój PSZOK. Sprawdzamy postępy prac

Facebook Twitter

W Mszanie trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowy PSZOK powstaje przy ulicy Górniczej.

pszok
fot. mszana.ug.gov.pl

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku gmina podpisała umowę PSZOK-u i prace już trwają.

To będzie duże ułatwienie dla mieszkańców, bo do tej pory nie mieliśmy stacjonarnego punkty

– mówi wójt Mszany, Mirosław Szymanek.

Mirosław Szymanek: Mieliśmy taki mobilny PSZOK, który istniał w pobliżu urzędu gminy. Tam firma, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych, podstawiała swoje kontenery. Mieszkańcy przyjeżdżali i w określonych terminach oddawali śmieci. Teraz wreszcie udało nam się wygospodarować pieniądze w budżecie, bo zawsze wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. W tym momencie uznaliśmy, że w końcu jest to inwestycja, którą trzeba zrealizować. Wskazaliśmy także miejsce. Będzie to miejsce w Mszanie przy ulicy Górniczej. Tam firma aktualnie już dokonuje budowy takiego punktu.

Jak będzie wyglądał nowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie?

Mirosław Szymanek: To będzie punkt, który będzie spełniał wymagania ustawowe, bo to jest główny element. Musi to być miejsce utwardzone. Musi to być miejsce z dostępem, kontenerami, które będą się tam znajdować. Z wagą oczywiście, która też będzie ważyła te odpady. Będzie to miejsce ogrodzone i oświetlone, monitorowane, więc będzie spełniało te wszystkie wymagania ustawowe, a myślę przez to też poprawi komfort odbioru tych nieczystości, czy tych śmieci.

Dodajmy, że budowa punktu pochłonie ponad milion 250 tysięcy złotych. Ma on zostać oddany do użytku w sierpniu tego roku. Przypomnijmy, że do tego czasu mieszkańcy gminy Mszana mogą oddawać odpady do tymczasowego PSZOK-u zlokalizowanego na terenie bazy firmy Eko-Glob, przy ulicy 1-go Maja 16i w Wodzisławiu Śl. Jest on czynny w każdą sobotę w godzinach od 11 do 15. (z wyjątkiem dni świątecznych). I jeszcze jedno przypomnienie, odpady można tam oddać na podstawie elektronicznej Karty PSZOK, wydawanej w Urzędzie Gminy w Mszanie.

W PSZOK są nieodpłatnie odbierane dostarczone przez mieszkańców gminy następujące selektywnie zbierane odpady: odpady zielone i biodegradowalne, metal, odpady wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, plastik, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszana wprowadzają różne zadania, m.in.: konieczność zorganizowania selektywnych punktów zbiórek leków przeterminowanych.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec Gminy Mszana może nieodpłatnie dostarczać do:

Punkt Apteczny ul. Centralna 78, 44-323 Połomia,
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj