Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Negatywna ocena śląskiego NFZ. Dotyczy szpitala w Rydułtowach

Facebook Twitter

Ogólna ocena: negatywna. Do szpitala w Wodzisławiu trafiło wystąpienie pokontrolne dyrektora śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia po kontroli prowadzonej w związku ze śmiercią 35-latka. To głośna sprawa, gdzie mężczyzna z podejrzeniem zawału serca przez blisko 11 godzin oczekiwał na pomoc na Izbie Przyjęć w wodzisławskim szpitalu, w międzyczasie nie został przyjęty na oddział w Rydułtowach, ostatecznie umarł w Raciborzu.

NFZ prowadził kontrolę od 3 kwietnia do 7 maja:

Przeważająca część działalności szpitala, kontrolowana, została oceniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie. Po pierwsze pozytywnie Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na Izbie Przyjęć, wtedy gdy przebywał u nas 35-letni pacjent. NFZ pozytywnie ocenił również organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępność tych świadczeń na Izbie Przyjęć w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim, natomiast negatywnie odniósł się Narodowy Fundusz Zdrowia do kwestii organizacji udzielanych świadczeń medycznych po stronie szpitala w Rydułtowach, zarówno Izby Przyjęć jak i oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Rydułtowach (…). Chodzi o kwestię nieprzyjęcia pacjenta na oddział chorób wewnętrznych, lekarze uzasadniali swoją decyzje brakiem wolnych miejsc; okazało się, że te wolne miejsca były. I na to też Narodowy Fundusz Zdrowie zwrócił uwagę.

– mówi Sławomir Graboń, rzecznik szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach. Kontrolerzy z NFZ-u zwrócili również uwagę na zbyt długi czas przebywania pacjenta na Izbie Przyjęć:

I wskazał Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzebę doprecyzowania obowiązujących w naszym regulaminie Izby Przyjęć procedur, tak aby personel, który pracuje na Izbie Przyjęć podejmował szybko kluczowe decyzje, jeśli chodzi o kwestie udzielania świadczeń medycznych. Żeby te decyzje zapadły szybko i żeby były konkretne, co ze stanem pacjenta w takiej sytuacji należy robić. Przypomnę, że to był pacjent ze schorzeniem kardiologicznym.

Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił bieżące aktualizowanie danych w obu placówkach, a chodzi o liczbę personelu i liczbę łóżek, jakimi dysponują lecznice w Wodzisławiu i Rydułtowach oraz nakazał prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. A przede wszystkim nałożył na szpital karę finansową. W jakiej wysokości? Tego rzecznik nie zdradza:

Radiu 90 udało się ustalić, że maksymalna kwota kary nałożona na szpital przez NFZ może osiągać 2% kontraktu. W swoim wystąpieniu pokontrolnym fundusz nie odnosi się do decyzji personalnych podjętych przez dyrekcję szpitala, przypomnijmy, że zwolniono z pracy dwóch lekarzy dyżurujących 19 marca w rydułtowskim szpitalu. Sprawa jednego z nich trafiła już do Sądu Pracy. Swojej kontroli nie zakończył jeszcze Rzecznik Praw Pacjenta; postępowanie prowadzi też Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Czytaj także:

Wodzisław: Lekarze zwolnieni po śmierci pacjenta

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 19 maja 2022