Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Oddaj krew. Dzisiaj akcja w Rybniku

Facebook Twitter

Kolejna okazja, by podzielić się krwią w Rybniku. Zbiórka w poniedziałek (6.03.) na terenie Straży Miejskiej. To ulica Reymonta 54. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkuje tam o 9.00, akcja potrwa do 13.00.

Zbiórka krwi w Turzy Śląskiej

Krew można oddać w siedzibie straży miejskiej w Rybniku w godzinach 9-13.

Oddać krew mogą osoby między 18 a 65 rokiem życia, trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości.

A jakie przywileje mają honorowi krwiodawcy?

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:

 • tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”,
 • 2 dniowe zwolnienie od pracy od dnia, w którym oddaje krew, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,
 • możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu, kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

 • uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami, do wysokości limitu ceny.

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

* Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zostały określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi ( 18 – 65 lat) powinien:

 • być zdrowy, wypoczęty, wyspany,
 • spożyć lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek,
 • wypić około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi,
 • unikać nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania i 2-3 dni poprzedzające wizytę,
 • ograniczyć palenie!
 • nie spożywać alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój przynajmniej 24 godziny przez oddaniem Krwi,
 • posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj