Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Parkomaty zastąpią parkingowych w Raciborzu

Facebook Twitter

To będzie rewolucja w strefie płatnego parkowania w Raciborzu. 2 marca rusza nowy system poboru opłat. Od nowego miesiąca opłaty trzeba będzie wnosić nie u pracownika, a w parkomacie. Jakie będą korzyści ze zmian?

Nowe urządzenia stoją już w 18 punktach miasta. Trwają prace związane z przekazaniem strefy nowemu administratorowi, czyli Przedsiębiorstwu Komunalnemu. Dotychczas strefę obsługiwała firma zewnętrzna – miasto przeznaczało na ten cel średnio 500 tys. zł. rocznie. Zysk ze strefy, jaki wpływał do miasta, oscylował na granicy 1% (około 5 tys. zł). Teraz całość zysku, którą wygeneruje strefa płatnego parkowania, zostanie w mieście. Kilkadziesiąt procent przychodu z funkcjonowania strefy zasili miejską spółkę (PK), reszta wpłynie bezpośrednio do kasy gminy. Automaty będą czterojęzyczne: oprócz języka polskiego, można wybrać język angielski, niemiecki lub czeski. Płatności będzie można dokonać nie tylko bilonem, ale kartą lub przez aplikację mobilną. W związku z nowymi stawkami – powinna zwiększyć się także rotacja na miejscach postojowych.

Obszar strefy

Strefę płatnego parkowania wyznaczono pasami drogowymi ulic: Odrzańska, Chopina, Gimnazjalna, Długa, Rzeźnicza, Rynek, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Nowa, Solna, Bankowa, Browarna, Mickiewicza, Młyńska, Szewska, Zborowa, Basztowa.

O tym, że znajdujemy się w strefie płatnego parkowania, informuje nas oznakowanie – poziomie i pionowe. Jest one obecnie uzupełniane zgodnie z nową organizacją ruchu opracowaną na potrzeby funkcjonowania strefy na nowych zasadach.

Ze strefy wyłączony zostaje odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Drzymały do placu Dworcowego oraz plac Dworcowy.

Parkomaty

Po 2 marca, opłaty za pozostawienie pojazdu w strefie należy uiszczać w parkomacie. W marcu należność opłacimy tylko bilonem, z czasem wdrażane będą kolejne usługi: możliwość zapłaty kartą oraz za pomocą aplikacji – procedury zawarcia umów z operatorami kart płatniczych i aplikacji mobilnej przez nowego operatora strefy potrwają max. 2 miesiące.

Jak dokonać opłaty? Pełna informacja i instrukcja obsługi znajduje się na urządzeniach. Konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Co istotne, bilet nie jest przypisany danemu miejscu, ale obowiązuje w całej strefie w okresie, za jaki uiścimy opłatę. Oznacza to, że jeśli będziemy chcieli zmienić miejsce parkingowe na inne w obrębie strefy – nie ma konieczności wydruku kolejnego biletu.

W przypadku uszkodzenia parkomatu – opłatę należy wnieść w najbliższym sprawnym automacie.

Urządzenia są czterojęzyczne: oprócz języka polskiego, można wybrać język angielski, niemiecki lub czeski.

Wysokość opłat

Opłaty za parkowanie pobierane będą w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, przy następujących stawkach:

• 1) za pierwsze 30 minut parkowania, opłata minimalna – 1,00 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł;
3) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł;
5) za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania – 2,00 zł.

• Bilet całodniowy – 15 zł

• abonament miesięczny w wysokości 30,00 zł – opłata dla jednego pojazdu:
a) mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w lokalu znajdującym się przy ulicach w strefie lub b) właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) będącego właścicielem lub współwłaścicielem, lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu wystawionego na osobę fizyczną pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

Uwaga! Dla jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego możliwe jest wykupienie abonamentu tylko na jeden pojazd.

Nowe abonamenty będzie można zakupić po 28 lutego w punkcie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w budynku Dworca PKS przy ul. Pocztowej w Raciborzu.

• W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

• Z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby prawne posiadające kartę parkingową na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób niebudzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu.

50 zł za brak ważnego biletu

Za nieuiszczenie opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. Opłatę tę należy uregulować w terminie 14 dni. Opłata ta ulega obniżeniu do 25 zł w przypadku gdy zostanie ona uiszczona do 7 dni od daty wystawienia. Zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania zawierające: datę, miejsce, czas parkowania, numer rejestracyjny pojazdu, pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania umieszcza za przednią szybą pojazdu pod wycieraczką w dniu jego wystawienia.
Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie administratora strefy płatnego parkowania, w automacie parkingowym lub poprzez wpłatę na jego rachunek bankowy.

System kontroli

Kontrole prawidłowości opłat prowadzić będą pracownicy Strefy Płatnego Parkowania. W pierwszych dniach funkcjonowania systemu w przypadku stwierdzenia braku uiszczenia należnej opłaty stosowane będą pouczenia połączone z obowiązkiem natychmiastowego opłacenia należności za postój.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 marca 2020