Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Planowany remont skrzyżowania „pięciu dróg” w Wodzisławiu

Facebook Twitter

Na przełomie lipca i sierpnia planowany jest remont skrzyżowania „pięciu dróg” w Wodzisławiu. Chodzi o styk ulic: Mszańskiej, Turskiej, Skrzyszowskiej i Czarnieckiego.

www.powiatwodzislawski.pl

Początkowo skrzyżowanie nie było przewidziane do remontu w ramach modernizacji ulicy Mszańskiej i Turskiej, ponieważ nie zawierała tego dokumentacja projektowa przejęta od Miasta Wodzisławia Śl. (dokumentację przebudowy ul. Mszańskiej na odcinku od skrzyżowania „pięciu dróg” do „wjazdu do strefy gospodarczej” opracowano na zlecenie Miasta, które planowało w tym rejonie budowę układu komunikacyjnego dla strefy gospodarczej na Wilchwach). Powiatowy Zarząd Dróg zlecił dodatkowo zaprojektowanie przebudowy dalszego odcinka, tj. do skrzyżowania z ul. Skrzyszowską w Mszanie. Łączny zakres obejmował przebudowę drogi na długości prawie 1,9 km. Wartość kosztorysowa tej inwestycji i to bez skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi wyniosła aż 8,1 mln zł. Kolejne zwiększanie zakresu robót mogłoby się zatem przyczynić do przesunięcia realizacji inwestycji na lata późniejsze lub całkowitego jej zablokowania. Zwiększyłoby to bowiem koszty i przekroczyłoby możliwości finansowe powiatu. Dlatego skupiono się na przebudowie samej drogi, bez skrzyżowań.

Później jednak okazało się, że przebudowa ul. Mszańskiej, która została początkowo zgłoszona przez władze powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych, zakwalifikowała się do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tu warunki finansowe okazały się korzystniejsze o około 1,5 mln zł niż w FDS, co oznacza, że zgodnie z planem powiat wyda na to zadanie mniej środków z własnego budżetu. Dzięki oszczędnościom, można było zdecydować o modernizacji również skrzyżowania pięciu dróg.

Jego przebudowa będzie obejmować wykonanie odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, wymianę krawężników oraz wymianę i przełożenie chodników z kostki betonowej. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej będzie miał czas na realizację inwestycji 45 dni od momentu podpisania umowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj