Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Północna w Jastrzębiu będzie wyremontowana

Facebook Twitter

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to za miesiąc ulica Północna w Jastrzębiu-Zdroju, zyska nową nawierzchnie. Właśnie wyłoniono wykonawcę. Na długości około 800 metrów zostanie wymieniony asfalt.

fot. Izabela Grela

Będą wprowadzone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach. Północna jest na tyle szeroką drogą, że można na niej wytyczyć miejscami nie dwa, a trzy pasy ruchu. Poprawiona zostanie także geometria skrzyżowań. W przyszłości zostaną wykonane na całej długości chodniki i ścieżki rowerowe. Koszt prac to niepełna 890 tysięcy złotych. Na czas robót będą wprowadzone objazdy.

Przebieg robót

Zakres planowanych robót podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy zakłada rozebranie krawężników, opaski z płytek betonowych, korytek ściekowych, fragmentów chodników, wpustów ulicznych, wykonanie rowka pod krawężnik, ułożenie krawężników na ławie betonowej, roboty brukarskie, budowa wpustów ulicznych z przykanalikami, budowa studni z kolektorem, frezowanie nawierzchni asfaltowej, zamiatanie, przebudowa wyjazdu i wjazdu z/do byłego targowiska, przebudowa pozostałych zjazdów, wykonanie poboczy, humusowanie.

Po realizacji etapu I geometra jezdni ulegnie zmianie: skorygowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Sybiraków, na odcinku od ulicy sybiraków do ulicy Katowickiej jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, pojawią się nowe miejsca do przekraczania przez pieszych jezdni ulicy Północnej, zlikwidowane zostaną pasy postojowe.

Etap drugi i trzeci to wykonanie warstw asfaltowych: wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, regulacja włazów studni i kratek ściekowych.

Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma 30 dni, chyba że warunki pogodowe skutecznie utrudnią przebieg wykonywanych prac.

Organizacja ruchu drogowego

Pierwszy etap przebudowy ulicy będzie miał charakter przesuwających się wzdłuż drogi robót. Prowadzone one będą w godzinach od 7.00 do 17.00. Jezdnia będzie zwężona, przejazd pojazdów będzie odbywał się przez sfrezowane fragmenty jezdni asfaltowej, mogą wystawać włazy studni ponad sfrezowaną jezdnię, nie będzie oznakowania poziomego. Szerokość jezdni ulicy Północnej wynosi około 10m, dlatego ruch pojazdów na zwężonych odcinkach przez strefę robót powinien odbywać się płynnie. W razie konieczności zapewnione zostanie ręczne sterowanie ruchem na zwężeniu. Ręczne sterowanie ruchem będzie również konieczne podczas frezowania nawierzchni asfaltowej ulicy.

Roboty na drugim i trzecim etapie będą trwały kilka dni. Niewykluczone, że niektóre odcinki drogi będą zamknięte całodobowo a objazdy zostaną poprowadzone sąsiednimi ulicami.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj