Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Przystań Piecza znajdzie miejsce w Radlinie

Facebook Twitter

Nowe miejsce dla pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim. Samorząd pozyskał właśnie budynek w Radlinie przy ul. Odległej. Pomoże to w realizacji projektu "Przystań piecza".

Umowa dotyczy nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Powiatu prawa użytkowania części budynku w Radlinie przy ul. Odległej. Dzięki temu już wkrótce mają tam ruszyć prace adaptacyjne umożliwiające utworzenie na terenie miasta kolejnej kameralnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Wybór tego obiektu nie jest przypadkowy. Włodarze powiatu i przedstawiciele powiatowej pomocy społecznej od kilku miesięcy aktywnie poszukiwali dogodnej lokalizacji dla utworzenia trzeciej już w powiecie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. To efekt przepisów zobowiązujących do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli odchodzenia od wielkich placówek w rodzaju domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych lub placówek małych, pozwalających na bardziej indywidualne podejście do każdego podopiecznego i jego problemów.

Władze powiatu za pomocą swojego centrum pomocy rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby dzieci trafiających do pieczy zastępczej, zwłaszcza do jej form instytucjonalnych, czyli domów dziecka. W Wodzisławiu Śl. w budynku dawnej Interny III przed kilku laty utworzono małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wyłączono też administrację i obsługę, która obecnie zarządza wszystkimi całodobowymi powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Prowadzone są też różnorakie kampanie, mające na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych. Opracowano m.in. autorski program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieraniu rodzin zastępczych służą też grupy wolontariuszy składające się z uczniów I LO w Wodzisławiu Śl.

Mimo starań nie zawsze udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też możliwe zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje to liczba podopiecznych domów dziecka w całej Polsce. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o pieczy zastępczej, do końca 2020 r. wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej (głównie powiaty) muszą osiągnąć tzw. standard, tj. w placówce w tym samym czasie nie może przebywać łącznie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Z tego powodu w powiecie zapadła decyzja o przygotowaniu unijnego projektu, który ma pomóc w rozwoju i ulepszeniu lokalnego systemu pieczy zastępczej (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ). Rozpoczęto też intensywne poszukiwania przyszłej lokalizacji nowej placówki.

Okazało się, że budynek w Radlinie spełnia większość wymogów.

 – W okolicy znajdują się dwie szkoły podstawowe, instytucje kultury, sklepy, boiska sportowe. Powierzchnia użytkowa i liczba pomieszczeń oraz ich wielkość jest wystarczająca, żeby pomieścić 14 wychowanków wymaganych standardem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania jeszcze kolejnych pomieszczeń na potrzeby zaplecza gospodarczego

– tłumaczy Adam Grześkiewicz, dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach odpowiedzialny za utworzenie placówki.

Obecnie w fazie wstępnej jest przygotowanie projektu architektonicznego i kosztorysu, aby dostosować pomieszczenia na potrzeby placówki. Chodzi głównie o przepisy przeciwpożarowe. Trwają też uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w sprawie zmiany miejsca i okresu realizacji projektu „Przystań Piecza”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uruchomienie placówki w Radlinie przewidziano na wrzesień.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lutego 2024