Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Republika Czeska od poniedziałku (9.11.) wprowadza kolejne obostrzenia

Facebook Twitter

Nie będzie można wjechać na jej terytorium ze strony Polski. W komunikacie podano grupę osób , która może przekraczać granice ale konieczne będzie posiadanie testu na koronawirusa i wypełnienie formularza lokalizacyjnego. Swobodę w przekraczaniu granicy pozostawiono dla transportu międzynarodowego, osób posiadający zezwolenie na pobyt stały, dyplomatów, uczniów i studentów oraz co najważniejsze dla mieszkańców regionu, pracowników transgranicznych.

Od poniedziałku (9.11.) podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa (lista jest stale aktualizowana), zobacz TUTAJ.

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostali objęte m. in.:

 • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
  posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
  cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
 • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
 • pracownicy transportu międzynarodowego
 • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci) w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych)

Wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12h (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu (TUTAJ), poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72 godzin.

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

 • pracownicy transportu międzynarodowego (wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego TUTAJ)
 • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,
 • dzieci poniżej 5 roku życia,
 • dyplomaci akredytowani w Czechach,
 • pracownicy transgraniczni (wzór formularza TUTAJ),
 • uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie). Podróże turystyczne od 22 października nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia.

 • Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3) Pn – Cz: 8:00 – 16:00, Pt: 8:00 – 12:00
 • Email: cestovani.covid19@mvcr.cz

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj