Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Ankiety w sprawie rewitalizacji

Facebook Twitter

Zabierz głos w/s rewitalizacji w Rybniku. Jeszcze do jutra (4.07.) można wypełniać ankiety dotyczące terenów 6 dzielnic.

pomysł do rewitalizacji

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku. Do wtorku (4.07.) magistrat czeka na opinie do diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji. To teren 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście.

Koniec maja i początek czerwca był czasem spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych i lokalnymi liderami, podczas których rozmawiano o problemach mieszkańców z dzielnic objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Pytano również o dokonania ostatnich lat, potencjały i kierunki rozwoju tych obszarów. Ankiety są dostępne w centrach aktywności lokalnej w dzielnicach; ale można je również wypełnić w wersji elektronicznej.

Ankiety. Do 4 lipca br. zbieranie są ankiety do diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji.

Cały obszar rewitalizacji w Rybniku składa się z części 6 dzielnic:

Magistrat zachęca do ich wypełnienia dla poszczególnych podobszarów lub w wersji elektronicznej. Ankiety są w centrach aktywności lokalnej w dzielnicach; ale można je również wypełnić w wersji elektronicznej:

Boguszowice Osiedle: „IKA” Integracyjny Klub Aktywnych, ul. Patriotów 11,
e-Ankieta Boguszowice Osiedle

Niedobczyce: Klub Mieszkańców „Gliniok”, ul. Barbary 20,
e-Ankieta Niedobczyce

Niewiadom: Sprężarkownia w Zabytkowej Kopalni Ignacy, ul. I. Mościckiego 3,
e-Ankieta Niewiadom

Paruszowiec-Piaski: Klub Mieszkańców „Przemysłowa 17”, ul. Przemysłowa 17,
e-Ankieta Paruszowiec-Piaski

Rybnik-Północ: Klub Seniora, ul. E. Orzeszkowej 17,
e-Ankieta Rybnik-Północ

Śródmieście: Punkt Informacji Miejskiej „halo! Rybnik”, ul. J. III Sobieskiego 20,
e-Ankieta Śródmieście

Jeśli masz do przekazania o potrzebach dzielnicy więcej niż zmieści się w ankiecie, trzeba pisać do: [email protected]

Do września zaplanowano szereg działań partycypacyjnych w celu wypracowania celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które znajdą się w GPR.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 9 grudnia 2023