Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Odbiór śmieci we własnym zakresie. Kogo to dotyczy?

Facebook Twitter

Odbiór odpadów we własnym zakresie. To zapowiedź Rybnika, która dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nikt nie mieszka, ale śmieci powstają. Chodzi o posesje, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, choć nie tylko. Przedsiębiorcy od stycznia przyszłego roku, będą musieli we własnym zakresie zorganizować odbiór tych odpadów przez uprawnioną firmę. Do tej pory to miasto odbierało odpady także z takich nieruchomości, teraz zmienia zasady, tłumacząc się rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mszana przenosi PSZOK

Do tej pory zadanie to realizowało miasto, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, za co właściciele tychże nieruchomości uiszczali stosowną opłatę. Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów, podpisaną z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Decyzję w tej sprawie podjęli rybniccy radni, podczas sesji rady miasta, 3 grudnia br.

Fot. rybnik.eu

Dlaczego?

Głównym powodem wprowadzonych zmian są rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, nie mające odzwierciedlenia w stawkach opłaty za poszczególne rodzaje pojemników i nie pokrywające rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów. A warto dodać, że całościowy koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rybniku za rok 2019 to przeszło 22 mln zł.

W bardzo wielu przypadkach, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają trudność w rozróżnieniu co jest odpadem komunalnym w ich firmie, a co odpadem przemysłowym, poprodukcyjnym. Skutkuje to przekazywaniem do gminnego systemu tylko odpadów zmieszanych i „indywidualne gospodarowanie odpadami segregowanymi” oraz nadmiernym tonażem oddawanych odpadów – w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi, czyli nie wykazywania części odpadów w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

– mówi Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydent Miasta będzie sprawował kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych, a co za tym idzie uchylenie obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie spowoduje zagrożenia należytego utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta.

Kto odbierze odpady z nieruchomości niezamieszkałych?

Wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien podpisać umowę na wywóz odpadów, znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych: TUTAJ.

Kogo NIE BĘDĄ obowiązywały nowe zasady?

Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą nowe zasady NIE DOTYCZĄ:
• właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
• właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest: działalność oświatowa, działalność związana z zapewnieniem opieki dla dzieci do lat 3, działalność w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność kulturalna i sportowa, działalność przeciwpożarowa, działalność administracji publicznej, działalność jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2023