Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław Śląski: Ruszył przetarg na odbiór odpadów

Facebook Twitter

Ruszył przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląskim. Wszczęta została procedura przetargowa na świadczenie usługi w zakresie także transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Cały proces powinien odbywać się tak by była możliwość recyklingu na odpowiednim poziomie oraz ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała także za zadanie dystrybuowanie worków do selektywnej zbiórki oraz pojemników na odpady. Termin składania ofert do przetargu mija 5 sierpnia.

Jak czytamy w specyfikacji zamówienia, zakres usług jest szeroki. Chodzi m.in. o usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zadaniem firmy będzie także zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej, objętej systemem workowym. Dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów (zakupionych przez Zamawiającego, magazynowanych na terenie Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim).
Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym (w tym dokonywanie drobnych napraw) pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stanowiących własność Zamawiającego). Organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5 sierpnia 2020 r. godz. 10:30. Warunki otwarcia ofert: 5 sierpnia 2020 r., godz. 11:00. Miejsce: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, sala nr 206.

Zobacz też:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj