Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław: Zastępca Prezydenta odwołany

Facebook Twitter

Dariusz Szymczak będzie pracował do stycznia. To jedna ze zmian kadrowych, jaką ogłosił Mieczysław Kieca na początku nowej kadencji. Szymczak do tej pory zajmował się głównie inwestycjami, ale w ciągu najbliższych kilu tygodni musi dokończyć swoje projekty w Urzędzie Miasta.

Mówi Mieczysław Kieca:

Jesteśmy po wielu rozmowach z Panem Prezydentem Dariuszem Szymczakiem, ustaliliśmy inny zakres naszej współpracy. Na dziś nie jestem w stanie powiedzieć Państwu jaki będzie miała ona charakter, natomiast nie przewiduję, by Pan Dariusz Szymczak był pracownikiem Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na te rozstrzygnięcia proszę dać nam czas. Prezydent poinformował o swojej decyzji pracowników, na naradzie poniedziałkowej (26.11.): o wypracowanej wspólnie decyzji, o tym, że teraz jest czas na zamknięcie kilku projektów inwestycyjnych, które przed nim. Dlatego najbliższe kilka tygodni to czas na zakończenie rozpoczętych procedur, a musi je zakończyć osoba, która projekty prowadziła.

Kieca dodaje, że każda kadencja jest inna. Tym razem nacisk ma być położony na politykę prorodzinną:

Wszyscy przyzwyczaili się do tej pory, że pracujemy w takim, a nie innym zespole. Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie tzw. drugich zastępców Prezydenta Miasta było kilku. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Prezydent Szymczak przyjmie pewne propozycje, które mu złożyłem, jego wiedzę, znajomość miasta, kompetencje i umiejętności nasz samorząd będzie mógł wykorzystać w jednym z dwóch innych miejsc. Jednak jest to decyzja osobista Pana Prezydenta, być może podejmie pracę poza samorządem terytorialnym. My kończymy pewien etap współpracy.

Większość zadań Prezydenta Szymczaka prawdopodobnie przejmie Prezydent Kieca. Na stanowisku Zastępcy Prezydenta zostaje Izabela Kalinowska, która będzie odpowiadać za sprawy społeczne, sprawować nadzór nad MOPS-em, Dziuplą, WORiT-em i miejskim żłobkiem. W wodzisławskim magistracie będzie za to nowy sekretarz: dotychczasowy, Wojciech Mitko odchodzi na emeryturę, zastąpi go Zbigniew Gamza, do tej pory Naczelnik Wydziału Informatyki:

Jeżeli chodzi o cele, które sobie wraz z Prezydentem postawiliśmy to praktycznie stworzenie zupełnie innego urzędu niż ten, który teraz mamy. Chcemy w jakiś sposób przeprowadzić ewolucję jeżeli chodzi o elektronizację tego urzędu, czyli zminimalizowanie papieru w urzędzie, wysunięcia się w kierunku klientów urzędu, wydłużenia godzin pracy urzędu, zlokalizowania punktów obsługi klienta poza obszarem samego urzędu. (…) Chcemy wprowadzić elektroniczne formularze. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli, że my jesteśmy dla nich, a nie odwrotnie.

Od stycznia w wodzisławskim magistracie powołany zostanie Wydział Rozwoju i Dialogu Społecznego. Będzie m.in. dbał o wizerunek miasta i całego urzędu, ale też zajmie się strategią rozwoju kultury i sportu. Będzie też pracował nad realizacją części inwestycji obiecanych w kampanii wyborczej. Wymienia prezydent Wodzisławia, Mieczysław Kieca:

Rozpoczynamy od utworzenia Ośrodka Sportów Wodnych. Będą nowe ścieżki rowerowe, są rozmowy z powiatem na temat Oficera Rowerowego. Rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych, budowa parkingów i garaży na osiedlach. Budowa placów zabaw we wszystkich dzielnicach. (…)

W sumie są 32 zadania rozdzielone pomiędzy równe zespoły robocze i wydziały, które mają zostać zrealizowane w ciągu całej kadencji, czyli najbliższych 5 lat. W wielu przypadkach konieczna będzie zgoda Rady Miasta, w której Prezydent nie ma większości:

Jeżeli mam wsłuchiwać się w deklaracje publicznie wygłaszane przez nowego Przewodniczącego Rady Miasta (…) to przekaz był jednoznaczny – koalicja nie jest budowana przeciwko prezydentowi miasta, koalicja nie jest budowana przeciwko programowi, za którym zagłosowało 11 tys. mieszkańców. (…) Koalicja jest budowana po to, aby prowadzić miasto w sposób jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej przejrzysty i jeszcze bardziej transparentny. Bardzo cieszą te wypowiedzi. To sytuacja komfortowa. Jest realizacja programu, który wybrali mieszkańcy. Ja dochowam współpracy, dialogu, rozmów, przygotowania materiałów. (…) W tym momencie, nikt nie będzie mógł przypisać pełnej odpowiedzialności za miasto prezydentowi miasta.

Jednym z priorytetów tej kadencji będzie program „Czyste Powietrze-Miasto Wodzisław Śląski”, na który w ciągu najbliższych 5 lat prezydent Kieca chce wydać 12 milionów złotych, by każdego roku wymienić około 400 źródeł ciepła.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 grudnia 2022