Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wybory parlamentarne 2023 tuż tuż… Chcesz głosować poza domem? Zgłoś to! [TERMINY]

Facebook Twitter

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Zostały więc zaledwie dwa tygodnie, do 2 października, na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego, a do 6 października - chęć głosowania przez pełnomocnika.

wybory parlamentarne

Na dzień 15 października 2023 roku wyznaczone zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory parlamentarne 2023: kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wybory parlamentarne 2023: ważne terminy

Do dnia 2 października 2023 roku (poniedziałek) należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Kto może w ten sposób oddać swój głos?

  •  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  •  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
  • w warunkach domowych,
  • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Do dnia 6 października 2023 roku (piątek) należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

  • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania za wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężów zaufania i osób kandydujących w wyborach.

Do dnia 12 października 2023 roku (czwartek) należy zgłosić zamiar:

a) głosowania na wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Wydziale Spraw Obywatelskich wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

b) głosowanie na podstawie zaświadczenia
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj