Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zapadł pierwszy wyrok w sprawie spalania flotokoncentratów

Facebook Twitter

To sprawa z Chwałowic. Podczas kontroli w tej dzielnicy miasta Straż Miejska ujawniła w piecu centralnego ogrzewania, paliwa zakazane uchwałą antysmogową. Sprawa trafiła do sądu, który nałożył na właściciela karę grzywny w wysokości 500 złotych.

Fot. sm.rybnik.pl

Od września, od kiedy obowiązują przepisy, ujawniono w Rybniku 8 takich przypadków. Strażnicy mandaty wypisują za spalanie śmieci, ostatni też w wysokości pół tysiąc złotych dostała mieszkanka dzielnicy Paruszowiec Piaski, która próbowała ukryć palące się w piecu płyty meblowe.

Przypomnijmy, w dniu 1 września 2017 r. w życie weszła uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Śląskiego ograniczeń, w zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliw.

Wprowadziła ona zakaz spalania :

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Jednak wraz za zmianą przepisów w tej materii, nie dokonano zmian przepisów nadających uprawnienia strażom miejskim do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Strażnicy w związku z ujawnieniem spalania ww. substancji mogą zastosować środek wychowawczy w postaci pouczenia, bądź skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj