Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany w punktach bezpłatnych porad. Mniej porad w Gorzycach, więcej w Wodzisławiu

Facebook Twitter

Od poniedziałku (2.08.) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim przenosi punkt porad obywatelskich z Gorzyc do Wodzisławia Śląskiego. To efekt mniejszego zainteresowania lokalizacją w Gorzycach. Urzędnicy zapewniają, że punkt porad nie zniknie z mapy Gorzyc.

Wraz z początkiem nowego tygodnia Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim częściowo przenosi punkt porad obywatelskich, prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z Gorzyc do Wodzisławia Śląskiego. W nowej lokalizacji, w budynku „Oazy Aktywności”, porady obywatelskie udzielane będą w poniedziałki i środy od 14.00 do 18.00 oraz we wtorki od 10.00 do 14.00.

W pozostałe dni, tj. w czwartki od 10.00 do 14.00 oraz w piątki od 14.00 do 18.00, punkt będzie nadal działał w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. M. Kopernika 8.

Przypomnijmy, że drugi punkt, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, znajduje się w Centrum Usług Społecznych w Radlinie przy ul. Korfantego 87.

Lokalizacja pozostałych czterech punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna, pozostaje bez zmian. Dwa z nich znajdują się w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164, jeden w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9a, natomiast czwarty punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534 (Urząd Stanu Cywilnego). W tym ostatnim punkcie za udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odpowiada Fundacja TOGATUS PRO BONO.

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna (udzielana w punktach w Wodzisławiu Śl., Pszowie, Rydułtowach) obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (świadczone w punktach w Gorzycach, Radlinie i Wodzisławiu Śl.) obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
  • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie

  • która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i wypełnione składa się tej osobie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj