Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

CBOS: W czasie pandemii 62 proc. Polaków skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej

Facebook Twitter

W czasie pandemii i ograniczeń w dostępie do opieki medycznej 62 proc. Polaków przynajmniej raz skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej. 49 proc. odbyło osobistą wizytę u lekarza – podaje CBOS.

fot. pixabay.com

Od czasu wybuchu pandemii 72 proc. Polaków przynajmniej raz było na wizycie lekarskiej bądź skorzystało z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internisty lub specjalisty, niezależnie od tego, czy było to refundowane przez NFZ, czy też nie – czytamy w komunikacie przesłanym PAP

Wyniki badania pokazały, że 66 proc. zasięgnęło porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub było na wizycie u lekarza internisty. Nieco mniej niż połowa Polaków (45 proc.) skorzystała z pomocy lekarza specjalisty. 39 proc. korzystało z obu wymienionych rodzajów opieki zdrowotnej.

Na skutek pandemii i ograniczeń w dostępie do opieki medycznej popularniejsze niż tradycyjne wizyty u lekarza stały się konsultacje telefoniczne. Ponad połowa respondentów przynajmniej raz skorzystała z telefonicznej porady lekarskiej (62 proc.). Co drugi ankietowany odbył osobistą wizytę u lekarza (49 proc.)

– napisali autorzy komunikatu. Dodali, że od czasu wybuchu pandemii koronawirusa 26 proc. ankietowanych skorzystało z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej.

W ramach tego rodzaju opieki ankietowani podobnie często korzystali z porady telefonicznej (17 proc.), co z osobistej wizyty u lekarza (19 proc.). Badani leczący się +prywatnie+ lub w ramach dodatkowych ubezpieczeń nieco częściej wybierali lekarza specjalistę (21 proc.) niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (16 proc.)

– stwierdzili. Zaznaczyli, że najczęściej z takiej opieki korzystały osoby z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (36 proc.), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wynosi co najmniej 3000 zł (38 proc.), respondenci z wyższym wykształceniem (43 proc.) i kadra kierownicza (52 proc.).

Z kolei najrzadziej z konsultacji lekarskich nierefundowanych przez NFZ korzystali uczniowie i studenci (12 proc.), emeryci (18 proc.), rolnicy (13 proc.), osoby z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 999 zł (16 proc.) oraz respondenci z wykształceniem podstawowym (15 proc.)

– napisali autorzy komunikatu. Według autorów badania, kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z konsultacji lekarskich (od czasu wybuchu pandemii robiło to odpowiednio 78 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn).

Korzystanie z porad lekarskich było również najbardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem (77 proc.), najmniej – wśród tych z wykształceniem podstawowym (68 proc.). Można także zauważyć, iż ankietowani w wieku od 18 do 24 lat dużo rzadziej (61 proc.) korzystali z porad lekarskich niż respondenci powyżej 65 roku życia (76 proc.). Grupą społeczno-zawodową, która najrzadziej korzystała ze świadczeń medycznych, były osoby bezrobotne (43 proc.), a najczęściej – kadra kierownicza i specjaliści (80 proc.)

– czytamy w komunikacie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano od 1 do 11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej) na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

(PAP)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj