Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Co grozi uczestnikowi imprezy okolicznościowej w czasie lockdownu?

Facebook Twitter

Uczestnicy imprez okolicznościowych organizowanych w czasie lockdownu też ponoszą odpowiedzialność. Z konsekwencjami muszą liczyć się nie tylko właściciele restauracji czy domów przyjęć, którzy pomimo obowiązujących zakazów decydują się na wynajmowanie swojego lokalu na różnego rodzaju uroczystości, ale także osoby, które są na nie zaproszone.

fot.pixabay.com

Bogusława Kobeszko: Zgodnie z art.116 Kodeksu Wykroczeń: ”Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Za to wykroczenie grozi od 20 do 500 złotych. Jeżeli policjant skieruje wiosek o ukaranie do sądu, wówczas ustawodawca przewiduje karę nawet do 5000 złotych

-przypomina rzeczniczka rybnickiej policji. Równocześnie obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów:

Bogusława Kobeszko: Uczestnikom nielegalnych zgromadzeń grozi mandat karny w wysokości od 20 złotych do 500 złotych lub grzywna w sądzie do 5000 złotych oraz kara administracyjna w wysokości od 5000- 30000 złotych nakładana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Należy zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej organizowanie i nawoływanie do masowych protestów jest przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, ponieważ prowadzi do rozpowszechniania choroby zakaźnej, a to zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Co jest obecnie dozwolone?

Bogusława Kobeszko: W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 metra odległości od innych osób, ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób nie obowiązuje na konkursach szkolnych, w czasie egzaminów dla 8-klasistów i w czasie matur.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj