StartWiadomości Wiadomości dnia

Czy rząd da pieniądze gminom na akcję informacyjną ‚Czyste Powietrze’?

Bez dodatkowych środków, samorządy same otwierają punkty informacyjne, tak jest m.in. w Rybniku, w Rydułtowach takie miejsce ma powstać w ciągu kilku tygodni. Zainteresowanie przez mieszkańców jest, jednak mimo że program działa od września, jeszcze niewiele osób z niego skorzystało.

Program dopiero się rozkręca – mówi Radiu 90 pełnomocnik premiera ds. programu ‚Czyste Powietrze’, Piotr Woźniak. – Jest on przewidziany na dwanaście lat, porządkujemy też to, co było w tej chwili rozproszone – mówi.

To jest taka pierwsza, masowa, duża operacja, która jest realizowana przez narodowy fundusz i wojewódzkie fundusze. Wcześniej te instytucje ze sobą praktycznie nigdy nie współpracowały. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to była taka polska dzielnicowa, każdy z nich realizował swój oddzielny program. Tutaj założenie jest takie, że próbujemy to porządkować i doprowadzić do tego, żeby te fundusze ochrony środowiska, realizowały wspólny rządowy program walki ze smogiem. Siłą rzeczy, te instytucje muszą się nauczyć też obsługiwać klienta indywidualnego. Do tej pory niekoniecznie miały do czynienia z indywidualnymi klientami, raczej obsługiwały gminy, przedsiębiorstwa komunalne itd. Tak wyglądają narzędzia, którymi ruszyliśmy do realizacji tego programu.

Masowy program, jednak niemasowa informacja. Samorządy same muszą tworzyć miejsca, gdzie mieszkańcy znajdą wiadomości jak pozyskać fundusze. Czy otrzymają wsparcie z rządu na akcję informacyjną? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony funduszu.

To jest rzecz, która wymaga wypracowania jakiegoś modelu współpracy itd. Ja myślę, że to jest warte, żeby pamiętać to, że te pieniądze, które zostaną przetransferowane z rządowych programów i wylądują w gminach no to są programy, które służą poprawie jakości powietrza na terenie tych gmin więc ja rozumiem, że samorząd chciałby, że tak powiem pobierać opłaty inkasencką za to, ze coś robi w tej sprawie. Ja to traktuję jako metodę dobrej współpracy pomiędzy rządem, a samorządem na temat tego, żeby te środki wylądowały możliwie najbliżej Kowalskiego. W tym przypadku to jest o czym rozmawiać na temat tego, czy gminy powinny dostawać jakieś pieniądze za tworzenie jakiś punktów obsługi w ramach tego programu.

Kilkadziesiąt tysięcy osób już zarejestrowało się w bazie programu, ale dotację przyznano jak do tej pory niewielu gospodarstwom.

Radio90: Tysiąc wypłaconych wniosków zrealizowanych to chyba niewiele jak na pół roku.

To jest program, który ma funkcjonować przez 12 lat. pewnie sztuką jest go wystartować. Najważniejsze jest to zbierać wnioski, jak on działa, funkcjonuję, poprawiać to co można poprawiać i to o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Poszerzać sieć dystrybucji, czyli wchodzić z poziomu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska do -może na początku- Urzędów Powiatowych, potem mam nadzieję szybko, do samorządów gminnych, bo chodzi o to ,żeby ten program możliwy najbliżej polaków.

Oprócz możliwości zdobycia dotacji, od 1 stycznia można skorzystać z ulgi podatkowej związaną z termomodernizacją domu, czy zakupem ekologicznego źródła ciepła.

Zostaw komentarz