Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dziś strajk w rybnickim szpitalu. Znamy stanowisko szpitala

Facebook Twitter

Strajk w rybnickim szpitalu. Na czwartek (13.02.) cztery organizacje związkowe, z powodu fiaska negocjacji płacowych, zapowiedziały taką formę protestu. Pracownicy nie dostali jeszcze obiecanych dalszych 400 zł podwyżki. Strajk rozpocznie się o godz. 7.00 i potrwa do godz. 19.00.

W tym czasie pracownicy szpitala nie będą wykonywać codziennych obowiązków i zgromadzą się w jednej z sal konferencyjnych. Jak obiecują związkowcy, życie i zdrowie pacjentów nie będzie zagrożone. Osoby znajdujące się w ciężkim stanie będą przyjmowane na oddziały bez problemu. Normalnie pracować będą pediatria, ginekologia i oddział udarowy. Odwołane zostały planowane zabiegi.

Komunikat prasowy dot. zapowiedzianego strajku

W związku z faktem fiaska negocjacji w ramach sporu zbiorowego, wszczętego przez reprezentację czterech związków zawodowych działających w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybnik: NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Lekarzy, Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Związku Zawodowego Anestezjologów, w maju 2018r., który był zawieszony do końca stycznia 2020r., Organizacje te proklamowały akcję strajkową na dzień 13 lutego 2020r.

W tym miejscu Pracodawca pragnie przypomnieć, jakie wzrosty wynagrodzeń zostały dokonane począwszy od wszczęcia tego sporu zbiorowego.

Wzrosty wynikające z różnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) to łączna kwota:

2018r. – 2 514 976,80 zł,

2019r. – 5 137 344,00 zł.

Wzrosty pałac dla Pracowników Szpital wynikające z w/w sporu zbiorowego , na mocy podpisanych porozumień ze Stroną Społeczną to łączna kwota

2018r. (od 01.11.2018 r. ) – 1 580 594,60 zł,

2019r. (od 01.01.2019-31.12.2019 w ramach dwóch porozumień)- 13 466 917,25 zł,

2020r. na warunkach podpisanych dwóch porozumień obowiązujących przez pełne 12 miesięcy- 16 312 167,00 zł.

Sumarycznie w poszczególnych latach łącznie w/w kwoty podwyżek wyniosły:

2018r. 4 095 571,40 zł, a w 2019r. 18 604 261,25 zł , co łącznie za okres dwóch lat daje kwotę 22 699 832,65 zł.

W wyniku wzrostu płac, dokonanego od roku 2018 na bazie porozumień ze Stroną Społeczną a także wzrostów systemowych stawka wynagrodzeń zasadniczych w WSS Nr 3 w Rybniku zwiększyła się o 48,99%.

W tym miejscu wypada zaznaczyć, iż Szpital otrzymał propozycję kontraktu na 2020 r. na poziomie niższym o kwotę około 30 mln zł od rzeczywistego wykonania roku 2019, strat finansową netto na poziomie około 25 mln zł, a poziom zobowiązań wymagalnych 14,3 mln.

W takiej sytuacji Pracodawca, mimo podejmowania wspólnych działań ze Stroną Społeczną, zmierzających do zmian systemowych przy rozdziale środków z NFZ (wspólne pismo do Ministra Zdrowia, kierowane w dniu 17.12.2019 r.) nie był stanie zawrzeć żadnego kompromisu ze reprezentacją Związków Zawodowych w sporze zbiorowym.

Zdaniem Pracodawcy akcja strajkowa nie wzmocni pozycji ekonomicznej Szpitala a jej organizowanie przed akredytacją szpitala godzi w interes Pracodawcy.

Kierując powyższa informację do Pacjentów Szpitala Dyrekcja z góry przeprasza za wszelkie utrudnienia i niedogodności, jakie mogą mieć miejsca w trakcie trwania strajku.

Dyrekcja Szpitala

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 maja 2024