Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dzisiaj rusza kwalifikacja wojskowa. Kto może się spodziewać wezwania?

Facebook Twitter

Kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się dokładnie dziś i potrwa do 25 marca. W tym roku wezwanych zostanie około 800 mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

Dokładnie dzisiaj, czyli w poniedziałek 19 lutego br., ruszy kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim . Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. W tym roku kwalifikacji wojskowej podlega około 800 mieszkańców naszego powiatu.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim – kogo wzywają?

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają mężczyźni urodzeni w 2005 r., lub mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz te osoby, które w dwóch poprzednich latach (2022 i 2023) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Wezwanie mogą się spodziewać także te osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa – co należy ze sobą zabrać?

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową/zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu wodzisławskiego będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, w Wodzisławiu Śląskim. przy ul. św. Wawrzyńca 1 (dzielnica Wilchwy). Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 25 marca 2024 r.

Źródło: powiatwodzislawski.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024