Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Główny Instytut Górnictwa ma nowego szefa. Zostanie nim Jarosław Zagórowski

Facebook Twitter

Jarosław Zagórowski zostanie nowym dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach - wynika z informacji Ministerstwa Przemysłu, któremu podlega GIG. Zagórowski, w przeszłości m.in. prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, obejmie funkcję 10 maja.

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
fot. FB/ Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 29 kwietnia 2024 r., po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Minister Przemysłu Marzena Czarnecka powołała od dnia 10 maja 2024 r. pana Jarosława Zagórowskiego na dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach – podano we wpisie MP na portalu X (dawniej twitter).

Jarosław Zagórowski był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej w latach 2007-15. Wcześniej pracował w resorcie gospodarki m.in. w departamencie restrukturyzacji przemysłu. Uczestniczył we wdrażaniu reformy sektora w latach 1998-2002, kiedy z górnictwa odeszło ponad 100 tys. osób i zamknięto kilkanaście kopalń. Od 2003 r. zasiadał w radzie nadzorczej JSW.

Zagórowski w 2011 r. doprowadził do debiutu JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych. Złożył dymisję w lutym 2015 r. po głośnych protestach związkowych i strajku. Później był m.in. prezesem wyspecjalizowanej w rozwiązaniach informatycznych i integracji systemów firmy Wasko oraz prezesem Huty Bankowej.

Na stanowisku dyrektora GIG Jarosław Zagórowski zastąpi prof. Stanisława Pruska, który pełnił tę funkcję do końca stycznia br. (od tego czasu p.o. dyrektora był Jan Bondaruk). 8 kwietnia rada nadzorcza Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A. powierzyła Pruskowi stanowisko wiceprezesa jej zarządu i dyrektora ds. rozwoju.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działa głównie w obszarze górnictwa, geoinżynierii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym ponad 120 ze stopniami i tytułami naukowymi. Rocznie Instytut wykonuje parę tysięcy prac badawczo-usługowych dla setek klientów w kraju i za granicą.

GIG dysponuje największą w regionie biblioteką naukową, unikalną w skali Europy kopalnią doświadczalną (Barbara w Mikołowie) czy czterema centrami badawczymi (Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Centrum Inżynierii Środowiska oraz Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii).

GIG jest Państwowym Instytutem Badawczym kategorii A, o statusie Jednostki Notyfikowanej w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej oraz rozporządzenia CPR (tzw. dyrektywa budowlana). Ma uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.

W GIG funkcjonuje 12 zakładów naukowo-badawczych, 10 jednostek wspomagających pracę instytutu, 16 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (z których dwa laboratoria mają akredytację jako laboratoria wzorcujące) i 20 pracowni naukowych.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Przemysłu z 17 stycznia br. ws. ustalenia podziału kompetencji minister Marzenie Czarneckiej podlegają m.in.: Główny Instytut Górnictwa – PIB, Instytut Techniki Górniczej Komag, Instytut Technologii Paliw i Energii, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

(PAP)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2024