Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębie-Zdrój: Miasto będzie szkolić przyszłych żołnierzy

Facebook Twitter

W Jastrzębiu powstanie klasa przygotowania wojskowego. Radni wystąpili z wnioskiem o zezwolenie do MON. Koncepcja klas mundurowych jest rozwiązaniem funkcjonującym już od paru lat. Obecnie w Polsce działa kilkaset placówek realizujących ten pomysł.

fot. www.jasrzebie.pl

Idea tego typu klas zrodziła się już na początku 2000 roku. W swoim pierwotnym przeznaczeniu miały stanowić swoisty eksperyment pedagogiczny, służący do stworzenia systemowego rozwiązania dla wszystkich placówek dydaktycznych. W 2020 roku weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące i mające pod opieką szkoły publiczne mogą starać się o uruchomienie oddziału przygotowania wojskowego. Szansę tą postanowiła wykorzystać dyrekcja i kadra III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Badania rynku pracy wskazują, że w służbach mundurowych panuje duży deficyt jeśli chodzi o kandydatów. Służby mundurowe plasują się ciągle w grupie zawodów deficytowych, czyli tych, w których w najbliższym czasie nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka

– argumentuje dyrektor Wioletta Brzykcy.
Dodatkowym atutem, który przemawia za utworzeniem nowego kierunku, jest wieloletnie doświadczenie placówki związane z prowadzeniem klas o profilu mundurowym z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz klas policyjnych.

Klasy mundurowe w naszej szkole są nieprzerwanie prowadzone od roku szkolnego 2016/2017. Od początku funkcjonowania, ten rodzaj kształcenia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży z Jastrzębia–Zdroju jak i okolicznych miast i gmin. Absolwenci tych klas, w dużej liczbie wstępują do służby w jednostkach wojskowych bądź straży granicznej czy służbie więziennej. Część z nich podejmuje naukę na uczelniach wojskowych albo kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym

– podkreśla dyrektor Wioletta Brzykcy.
Zgodnie z wytycznymi ministerstwa adepci klas profilu przygotowania wojskowego w ramach programu szkolenia powinni m. in. nabyć wiedzę z podstawowych aspektów służby wojskowej, zagadnień związanych z musztrą i ceremoniałem wojskowym oraz podstaw szkolenia bojowego.

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia wojskowego, w tym: salę gimnastyczną oraz boisko szkolne i salę do zajęć z samoobrony. Szkoła dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz miasta pozyskała środki na budowę sprawnościowego toru przeszkód, który powstanie w terminie do końca marca 2021r. na terenie przy boisku szkolnym. W szkole znajduje się również strzelnica laserowa. Ponadto klasy mundurowe swoje umiejętności strzeleckie doskonalą podczas zajęć ze strzelectwa sportowego na miejskiej strzelnicy. Minimum raz w roku szkoła organizuje dla klas mundurowych turniej strzelecki na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju. Szkoła jest też wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystywane do praktycznego szkolenia wojskowego. W szkole jest zatrudniona kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia instruktora samoobrony, instruktora strzelectwa sportowego i prowadzącego strzelanie.

– wymienia dyrektor Wioletta Brzykcy.
Aby w pełni realizować elementy składające się na program kształcenia przyszłych żołnierzy, niezbędna jest współpraca z przedstawicielami służb mundurowych z terenu miasta oraz regionu. Na tym polu „Wyspiański” aktywnie współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Komendą Miejską Policji oraz Zakładem Karnym w Jastrzębiu, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu i placówką SG w Bielsku-Białej.

Nasza szkoła współpracuje również z Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, podjęliśmy również starania o nawiązanie stałej i systematycznej współpracy z WOT.

 podkreśla dyrektor Wioletta Brzykcy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lipca 2021