Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowe zasady odbioru śmieci w Knurowie. Zamiast worków wprowadzone zostaną pojemniki na bioodpady

Facebook Twitter

Od marca zamiast worków wprowadzone zostaną pojemniki na bioodpady. Ale też w planach jest częstszy odbiór mebli, opon i wielkogabarytowych odpadów z zabudowy jednorodzinnej. Zmiana systemu workowego na pojemnikowy ma przynieść korzyści ekologiczne i zmniejszyć koszty.

Fot. couleur \ pixabay.com

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej będzie miał obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik o pojemności 120 litrów lub 240 litrów na bioodpady. Wprowadzony zostanie też limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych bezpłatnie do PSZOK-u w ciągu roku z jednej nieruchomości. Z 2 do 3 razy na rok zwiększona zostanie częstotliwość odbioru przez gminę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że:

  • bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”, zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r.,
    w brązowych pojemnikach należy zbierać bioodpady bez dodatkowych worków,
  • konstrukcja pojemników musi umożliwić ich odbiór przez pojazdy firmy realizującej usługę,
  • właściciel nieruchomości decyduje o ilości i wielkości pojemników (120 litrów lub 240 litrów) na bioodpady w zależności od indywidualnych potrzeb,
  • częstotliwość odbioru bioodpadów pozostaje bez zmian, tj. co 2 tygodnie,
  • nie ma limitu co do ilości odbieranych bioodpadów z nieruchomości zamieszkałej,
  • istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia bioodpadów do PSZOK, z której można skorzystać w okresie występowania zwiększonej ich ilości. W PSZOK bioodpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  • przy ostatnim odbiorze bioodpadów zgodnie z harmonogramem w lutym 2022 r., firma nie pozostawi kolejnych brązowych worków, gdyż w marcu odpady te będą odbierane już tylko z pojemników.
  • Istotne zmiany dotyczą też lokatorów bloków.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu, lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 1.03.2022 r. nie będą – jak do tej pory – odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc, wprowadzony zostanie limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj