Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ograniczona obsługa w cieszyńskim starostwie

Facebook Twitter

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów także w cieszyńskim starostwie. To w związku z wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami na czas pandemii SARS-CoV2.

Fot. powiat.cieszyn.pl

Starostwo pracuje w godzinach swojego urzędowania, nie zaprzestając świadczenia bieżącej obsługi ważnych spraw, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe. Mogą jednak zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenia i ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów.

W związku z zaistniałą sytuacją urzędnicy proszą wszystkich Mieszkańców o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Starostwa. Zachęcają do załatwiania spraw: telefonicznie, mailowo, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP.

Do biura można przychodzić wyłącznie w sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa. Wewnątrz biura może przebywać tylko jeden klient (ograniczenie dotyczy także rodzin i bliskich)

– mówi Klaudia Bohucka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Sugeruje, by przed przyjściem do Urzędu umówić się na wizytę telefonicznie, co pozwoli na uniknięcie kolejek i sprawniejszą obsługę. Pierwszeństwo wejścia do biura mają osoby, które umówiły się telefonicznie na określoną godzinę.Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, a więc obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Bezpośrednia obsługa odbywa się tylko na jednym stanowisku, co powoduje zmniejszenie ilości spraw załatwianych na miejscu oraz wydłużenie czasu oczekiwania na obsługę. Na miejscu są załatwiane wyłącznie sprawy dotyczące wydania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w postaci papierowej. Załatwienie ww. spraw w urzędzie wymaga wcześniejszego umówienia terminu wizyty za pomocą Internetowej Rezerwacji Terminów.

Pozostałe sprawy wymagają złożenia wniosku w biurze podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub przekazania korespondencyjnie poprzez:

  • e-PUAP (wymagany jest darmowy profil zaufany),
  • e-usługi (wymagane jest założenie konta w serwisie Geoportal),
  • e-mail (wymagany jest podpis kwalifikowany),
  • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn.

Informacja jak załatwić sprawę przez serwis Geoportal powiatu cieszyńskiego (e-usługi) znajduje się na stronie BIP w zakładce sposoby załatwienia spraw „aktualności”. Wzory wniosków oraz opis sposobu załatwienia sprawy dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce ZAŁATWIENIE SPRAW.

Wydawanie map, wypisów i wyrysów Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)

  • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
  • Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
  • Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
  • Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6).

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, a więc obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj