Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Podwyżka za śmieci w Rybniku staje się faktem

Facebook Twitter

Od 1 stycznia 2021 roku wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzję w tej sprawie podjęli rybniccy radni, podczas wczorajszej (3.12.) sesji rady miasta. Od nowego roku miesięczne stawki, na jednego mieszkańca wyniosą 24 zł jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 72 zł jeśli mimo obowiązku, nie jest prowadzono selektywna zbiórki odpadów komunalnych.

Fot. rybnik.eu

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące przede wszystkim:

  •  odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  •  tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługę administracyjną systemu,
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

We wrześniu br. ogłoszono przetarg na dwuletnią usługę obejmującą „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika”, w którym została złożona tylko jedna oferta, przez Konsorcjum firm: EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. – lider, oraz SEGO Sp. z o.o. – partner. Oferta opiewa na kwotę 85 065 120 zł, a jej wartość wynika z iloczynu ilości odpadów komunalnych mogących powstać na terenach wszystkich nieruchomości na terenie Miasta Rybnika i zryczałtowanej stawki opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów a także wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady biodegradowalne. Szacowana masa odpadów podana w przetargu wynosiła – 58 000 Mg w skali roku (w okresie dwuletnim – 116 000 Mg). Ryczałtowana stawka opłaty za 1 Mg odpadów uzyskana w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wynosi 733,32zł.

Z uwagi na nową umowę i związane z tym zwiększone koszty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty.

Nie udało się uniknąć podwyżki, ale dzięki temu, że od przyszłego roku poza systemem znajdą się odpady z nieruchomości niezamieszkałych, stawka wzrośnie o 2 zł, a nie o 8 zł. Zgodnie bowiem z naszymi wyliczeniami, gdyby w systemie pozostała konieczność odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, a produkujących odpady, stawka wyniosłaby 30 zł miesięcznie na jednego mieszkańca

– mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Szczegółowe wyliczenia, związane z podwyższeniem stawki opłat znaleźć można w uzasadnieniu przygotowanym do podjętej przez radnych uchwały – TUTAJ.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj