Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pół miliarda złotych na drogi w województwie śląskim

Facebook Twitter

Sejmik Województwa Śląskiego jest już po uchwaleniu budżetu na 2020 rok. Na drogi, jakie obsługuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zabezpieczono kwotę ponad 500 mln zł.

Fot. enriquelopezgarre \ pixabay.com

Najwięcej ma zostać przeznaczone na inwestycje na drogach wojewódzkich- to kwota 446 mln zł.

Kolejne 57,1 mln zł ma pójść na remonty (30,2 mln zł) i utrzymanie dróg wojewódzkich (26,9 mln zł) podległych administracji ZDW w Katowicach. Utrzymanie dróg wojewódzkich w systemie powierzania zadań powiatom kosztować będzie 27,5 mln zł.

Łącznie ZDW w Katowicach dysponować będzie kwotą 503,6 mln zł.

Największą pozycją w wydatkach będzie w roku przyszłym 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) finansowanie działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W powyższych sumach, na rok 2020, przeznaczono następujące kwoty na kontynuację 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo- i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T:

  1. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 86 mln zł.
  2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 94,3 mln zł.
  3. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 90,2 mln zł.
  4. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 913 etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 52,5 mln zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 maja 2022