Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Policjanci gonili… konie. Nietypowa interwencja w Orzeszu

Facebook Twitter

Policjanci z orzeskiego komisariatu mieli do czynienia z nietypową interwencją. Według zgłoszenia świadka, na trasie między dzielnicą Zazdrość a centrum Orzesza, środkiem drogi szły 4 konie. Z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mundurowi musieli odnaleźć zwierzęta i otoczyć odpowiednią opieką, żeby nikomu nic się nie stało.

Historia zakończyła szczęśliwie bo „uciekinierzy” samodzielnie powrócili do stadniny, a w ruchu drogowym nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia.

Przy okazji tego zdarzenia policjanci przypominają o odpowiedzialności karnej w przypadku niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń:

  • artykuł 77§1 stanowi, iż „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.
  • artykuł. 77 § 2 k.w. sprowadza się do sformułowania, że „kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.  W ramach omawianego przepisu wskazywano w judykaturze, iż „odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z art. 77 k.w. ponosi osoba, która trzyma zwierzę, przy czym nie musi to być koniecznie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale może to być każdy, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem, w tym osoba prywatna bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 268/14).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj