Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powiat wodzisławski. Podsumowanie kadencji 2018-2024 [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Kończy się najdłuższa kadencja w historii samorządów. Przez ponad 5 lat powiat wodzisławski pozyskał ponad 245 milionów złotych. Budowano drogi, inwestowano w oświatę i wspierano szpital. Ta kadencja była rekordowa pod każdym względem – cieszy się starosta Leszek Bizoń.

powiat wodzisławski
Starosta powiatu wodzisławskiego Leszek Bizoń

Komunikacja, czyli o drogach i autobusach

Ulica Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim, Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni, a także ul. Raciborska w Gorzycach czy Traugutta w Pszowie – to tylko niektóre z powiatowych inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Nie sposób wymienić tu wszystkich remontów, bo na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 100 milionów złotych. Przebudowano ponad 31 km dróg.

By było bezpieczniej szczególną uwagę poświęcono również przejściom dla pieszych. Te istniejące zostały doświetlone. Powstały również nowe tam, gdzie najbardziej ich brakowało.

Zmiany nastąpiły też w zakresie powiatowej komunikacji autobusowej. Przede wszystkim sukcesywnie wymieniany jest tabor autobusowy. Powiat w tej kadencji zakupił w sumie 18 nowych pojazdów, ale to nie wszystko.

podsumowanie kadencji

Powiat wodzisławski sukcesywnie wymienia tabor autobusowy. Fot. Powiat. Wodzisławski

Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności pozwala nam na zakup kolejnych czterech autobusów. Dwa z nich są zeroemisyjne, a dwa niskoemisyjne. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy z gmin oddalonych od Wodzisławia będą mieli ułatwiony dostęp do miasta

– mówi Jan Zemło, członek zarządu powiatu wodzisławskiego.

Jan Zemło

Inwestycje w oświatę

W powiecie wodzisławskim znaczne wsparcie finansowe powędrowało do szkół ponadpodstawowych. Działo się w każdej z nich. W wodzisławskich szkołach: Zespole Szkół Technicznych, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych wymieniono ogrzewanie likwidując istniejącą kotłownię węglową i budując wymienniki ciepła wraz z przyłączeniem do sieci cieplnej. Zadbano o otoczenie wokół szkół modernizując parking m.in. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, a także budując długo wyczekiwane nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy wodzisławskim „Tischnerze”, z którego korzystają również uczniowie Plastyka. Z kolei „Ekonomik” zyskała nowe zaplecze sportowe, w którym prowadzone są m.in. zajęcia fitness.

podsumowanie kadencji

W ZSP w Rydułtowach uruchomiono pierwszą w powiecie wirtualną strzelnicę. Fot. Powiat Wodzisławski

W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach uruchomiono pierwszą na terenie powiatu mobilną, wirtualną strzelnicę. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych zainwestowano w długo oczekiwaną windę oraz bus dla podopiecznych. To tylko niektóre z podjętych działań.

Każda nasza placówka zrealizowała jakąś inwestycję, ale oprócz tego szkoły realizowały wiele projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 27 milionów złotych. Takie działania ogromnie wzbogacają ofertę edukacyjną szkół. Bardzo dużą pracę włożyli w to dyrektorzy szkół, których zapał do pracy pozwalał zmieniać oblicze powiatowej oświaty na lepsze przez całą kadencję. Jesteśmy z tego dumni

– podkreśla Kornelia Newy, wicestarosta powiatu.

podsumowanie kadencji

Młodzież liceów ogólnokształcących mogła uczestniczyć w projekcie „Zawodowy debiut”, który realizował Powiatowy Urząd Pracy. Fot. Powiat Wodzisławski

Działania dla młodzieży i seniorów prowadził również Powiatowy Urząd Pracy. Instytucja realizuje wiele interesujących projektów mających na celu przygotowanie młodych osób do wejścia na rynek pracy oraz aktywizację seniorów. Poza tym PUP na bieżąco odpowiadał na aktualne potrzeby rynku. Gdy wybuchła pandemia zorganizował dla młodzieży uczącej się w szkołach branżowych dodatkowe trzymiesięczne praktyki w zakładach pracy. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie aktywnie organizowano pomoc i wsparcie w poszukiwaniu pracy dla obywateli Ukrainy. Gdy wreszcie przedsiębiorców dotknął kryzys pozyskano na ich wsparcie ponad 61 milionów złotych.

Warto o tym pamiętać, bo bez pracy i starań urzędników Powiatowego Urzędu Pracy na czele z dyrekcją nic z tego wsparcia by nie było. Warto dodać, że nasz „pośredniak” w dwudziestym trzecim roku swojej działalności został nagrodzony za działalność dla młodych obywateli. To pokazuje, że współpraca Urzędu Pracy i naszej oświaty jest bardzo dobra

– dodaje Kornelia Newy.

Kornelia Newy

W pozyskiwanie środków zewnętrznych zaangażowane są osoby na każdym szczeblu, bo przecież sam pomysł nie wystarczy. Potrzeba jeszcze tych, którzy wiedzą jak napisać projekt, by był skuteczny, czyli by udało się pozyskać finansowanie.

To duża zasługa pracowników zarówno Starostwa Powiatowego, jak i jednostek powiatowych takich jak Powiatowy Zarząd Dróg czy Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami. Przed nami kolejne zadania, którym chcemy sprostać.

– mówi starosta Leszek Bizoń.

W najbliższym okresie zostanie ogłoszony przetarg na budowę Branżowego Centrum Umiejętności. Na ten cel powiat pozyskał prawie 12 milionów złotych. Nową siedzibę zyska również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która zostanie przeniesiona do Radlina. Na tę inwestycję też pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 8 milionów złotych. Poza tym w budynku starostwa powstanie winda. Koszt też inwestycji to półtora miliona złotych, z czego z budżetu powiatu pochodzi niewiele ponad 120 tysięcy złotych.

Szpital wspierany w remontach i zakupach

Bardzo istotnym obszarem dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest działalność szpitala. W tym zakresie głównym problemem jest brak personelu medycznego na każdym szczeblu. Stale prowadzące nabory nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt.

podsumowanie kadencji

Powiat wodzisławski sfinansował m.in. remont oddziału geriatrycznego. Fot. Powiat Wodzisławski

Powiat wodzisławski nie może finansować bieżącej działalności szpitala, może jedynie wspierać placówkę pod kątem remontów i inwestycji w sprzęt. W mijającej kadencji samorząd zainwestował ponad 13 milionów złotych w szpital, a to pozwoliło na pozyskanie dodatkowych środków i w efekcie zaangażowano ponad 30 milionów na różne zadania inwestycyjne

– mówi starosta Leszek Bizoń.

Zależy nam, żeby poprawić warunki leczenia pacjentów z naszego powiatu, bo o nich ciągle myślimy i dla nich to robimy, ale także warunki pracy lekarzy, pielęgniarek i całego personelu szpitala. To przecież bardzo ważne by pracowali w godnych warunkach

– dodaje starosta.

Powiat wodzisławski przekazał szpitalowi dotacje w ramach których możliwa była m.in. modernizacja szpitalnej apteki, zakup takiego sprzętu jak nowoczesny ultrasonograf i aparat do badań rentgenowskich, czy też remont oddziałów szpitalnych. Bez wsparcia Powiatu nie udałoby się też zrealizować wartego prawie 10 mln złotych projektu poprawy efektywności energetycznej szpitalnych obiektów.

Powiat łączy kulturalnie i sportowo

Jednak inwestycje to nie wszystko. W powiecie wodzisławskim zwraca się również uwagę na rozwój kultury i sportu.

Marek Hawel

Powiat wszak nie ma żadnej instytucji kultury, ale w jego obszarze współpracują ze sobą miejskie i gminne instytucje tworząc wspólne wydarzenia takie jak Festiwal Kultury. To święto zespołów, grup i formacji artystycznych działających przy poszczególnych placówkach, które mają okazję wyjść ze swoim repertuarem i zaprezentować się szerokiej publiczności na wodzisławskim rynku. A Powiatowy Rajd Rowerowy odbywający się już od 20 lat to największa tego rodzaju impreza w regionie, a przy okazji marka sama w sobie.

Wspieramy ponadto osoby z niepełnosprawnością. Od lat organizujemy dla nich dwie duże imprezy. „Blues dla niepełnosprawnych” odbywa się w Olzie. Podczas ubiegłorocznej imprezy bawiło się ponad tysiąc osób z 29 ośrodków z całego województwa śląskiego. Drugą sztandarowa imprezą jest Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, która jest nie tylko sportową rywalizacją, ale przede wszystkim integracją tego środowiska

– mówi Marek Hawel, członek zarządu powiatu.

podsumowanie kadencji

Powiat wodzisławski dba też o kulturę. „Powiatowy blues” to cykliczna impreza dla osób niepełnosprawnych z powodzeniem integrująca środowisko. Fot. Powiat Wodzisławski.

Powiat wodzisławski – Podsumowanie kadencji

Funkcjonowanie powiatu wodzisławskiego w tej kadencji doceniono w rankingu powiatów.

W tym roku w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów zajęliśmy drugie miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. To nasz historyczny sukces. Powtarzam zawsze, że nigdy nie pracowaliśmy dla rankingu, ale to miła dla nas informacja pokazująca, że dobrze pracujemy

– mówi starosta Leszek Bizoń.

Leszek Bizoń: Wiele wyzwań, wiele zadań w ciągu tej kadencji. Zawsze mieściliśmy się w czołówce rankingu powiatów. Czwarte, piąte, szóste miejsce. Trzy miejsca czwarte były, natomiast za ubiegły rok niewątpliwy sukces drugie miejsce w rankingu powiatów w kategorii tych powiatów największych. Ja to nazywam „najcięższą” kategorią – powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców. Jest to niebywały sukces.

Powtarzam, że nigdy nie pracowaliśmy i nie pracujemy dla rankingów. Pracujemy dla mieszkańców naszego powiatu. I to przede wszystkim te wszystkie nasze działania są skierowane przede wszystkim dla nich, aby móc jak najlepiej świadczyć usługi dla mieszkańców i aby mieszkańcom naszego powiatu, w naszym powiecie żyło się jak najlepiej. Niemniej jednak cieszymy się, że akurat Kapituła Rankingu i Związku Powiatów doceniła nasze starania i mogliśmy zająć te zaszczytne drugie miejsce w Polsce.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

www.powiatwodzislawski.pl
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Jak dojechać?

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 lipca 2024