Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rachmistrzowie wciąż poszukiwani, spis trwa do końca września

Facebook Twitter

Wciąż można zostać rachmistrzem spisowym. Do piątku, 27 sierpnia, można wziąć udział w uzupełniającym naborze. Przypomnijmy, że Narodowy Spis Powszechny będzie prowadzony do końca września.

fot. Pexels \ pixabay.com

Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych,
 • zebranie danych zgodnie z kluczem pytań w przygotowanej na potrzeby spisu aplikacji.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza: TUTAJ. Formularz zawiera następujące informacje:

 • dane osobowe i kontaktowe: imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • oświadczenie o: nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak złożyć dokumenty?

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Dokumenty należy składać do 27 sierpnia.

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 45 90 519 lub 32 45 90 520.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj